691

Barcha soʻzlar

1645

Bugun tarjima qilindi

428

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Aberratsiya
Shuningek, quyidagilar topildi: :
 • Ўзбек тилида

  Аберрация​

  • 1 Меъёрдан оғиш, нормадаги қийматлардан четга чиқиш.
  • 2 Оптик тизимларда тасвирнинг бузилиши; тасвир аниқ чиқмай, объектга тўлиқ мос келмайди ёки чаплашиб кўринади. Аберрациянинг геометрик, хроматик ва дифракцион турлари электрон линзаларда, айниқса электрон-оптик асбобларда фарқ қилинади.
  Намуналар
  • 1 Носимметрик аберрация
  • 2 Аберрацияни камайтириш
  • 3 Оптик тизим аберрациясини бартараф қилиш
  • 4 Кунлик аберрация
  • 5 Кўндаланг аберрация
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Aberratsiya

  • 1 Me’yordan og‘ish, normadagi qiymatlardan chetga chiqish.
  • 2 Optik tizimlarda tasvirning buzilishi; tasvir aniq chiqmay, obyektga to‘liq mos kelmaydi yoki chaplashib ko‘rinadi. Aberratsiyaning geometrik, xromatik va difraksion turlari elektron linzalarda, ayniqsa elektron-optik asboblarda farq qilinadi.
  Namunalar
  • 1 Nosimmetrik aberratsiya
  • 2 Aberratsiyani kamaytirish
  • 3 Optik tizim aberratsiyasini bartaraf qilish
  • 4 Kunlik aberratsiya
  • 5 Ko‘ndalang aberratsiya
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Аберрация

  • 1 Уклонение, отклонение от нормы.
  • 2 В оптических системах искажения изображения; изображение не вполне отчетливо, неточно соответствует объекту или окрашено. Геометрические или хроматические и дифракционные виды аббераций различают в электронных линзах, особенно в электронно-оптических приборах.
  Namunalar
  • 1 несимметричная аберрация
  • 2 уменьшать аберрацию
  • 3 устранять аберрацию оптической системы
  • 4 суточная аберрация
  • 5 поперечная аберрация
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Aberration

  • 1 a departure from what is normal, usual, or expected, typically an unwelcome one
  • 2 the failure of rays to converge at one focus because of a defect in a lens or mirror
  Namunalar
  • 1 unsymmetrical aberration
  • 2 reduce aberration
  • 3 correct optical aberration
  • 4 diurnal aberration
  • 5 transverse aberration
  Tavsiya etilgan manbalar