691

Barcha soʻzlar

1677

Bugun tarjima qilindi

432

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Supramolekula
 • Ўзбек тилида

  Супрамолекула

  • 1 икки ёки ундан ортиқ молекуляр ҳосилалар орқали шаклланган ва молекулараро ноковалент ўзаро таъсирлар воситада бирга тутиб туриладиган система
  Намуналар
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Supramolekula

  • 1 ikki yoki undan ortiq molekulyar hosilalar orqali shakllangan va molekulararo nokovalent oʻzaro taʼsirlar vositada birga tutib turiladigan sistema
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Супрамолекула

  • 1 Система из двух или более молекулярных образований, удерживаемых вместе и организованных посредством межмолекулярных (нековалентных) связывающих взаимодействий.
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Supramolecule

  • 1 A system of two or more molecular entities held together and organized by means of intermolecular (noncovalent) binding interactions.
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar