655

Barcha soʻzlar

91

Bugun tarjima qilindi

29

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Qo‘shaloq yulduz
 • Ўзбек тилида

  Қўшалоқ юлдуз

  • 1 Бири иккинчисининг атрофида айланаётган, ёки иккаласи ҳам умумий массалар маркази атрофида айланаётган иккита юлдуздан иборат система

   Фото:

  Намуналар
  • 1 фотометрик қўшалоқ юлдуз
  • 2 тутилувчан қўшалоқ юлдуз
  • 3 туташувчан қўшалоқ юлдуз
  • 4 зич қўшалоқ юлдуз
  • 5 қўшалоқ бўлиб кўринадиган юлдуз
  Тавсия этилган манбалар
  • 1 Orbita.Uz​ сайтида эълон қилинган мақола: Астрономик гид (Коинотга оид терминлар учун изоҳлар)
   Онлайн ўқиш: ҳавола
 • O‘zbek tilida

  Qo‘shaloq yulduz

  • 1 Biri ikkinchisining atrofida aylanayotgan, yoki ikkalasi ham umumiy massalar markazi atrofida aylanayotgan ikkita yulduzdan iborat sistema

   Foto:

  Namunalar
  • 1 fotometrik qo‘shaloq yulduz
  • 2 tutiluvchan qo‘shaloq yulduz
  • 3 tutashuvchan qo‘shaloq yulduz
  • 4 zich qo‘shaloq yulduz
  • 5 qo‘shaloq bo‘lib ko‘rinadigan yulduz
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Orbita.Uz saytida e'lon qilingan maqola: Astronomik gid (Koinotga oid terminlar uchun izohlar)
   Online Oʻqish: havola
 • Rus tilida

  Двойная звезда

  • 1 система двух из звезд, в которой одна звезда вращается вокруг другой или оба вращаются вокруг общего центра.

   Фото:

  Namunalar
  • 1 фотометрическая двойная звезда
  • 2 двойная затменная звезда
  • 3 контактная двойная звезда
  • 4 тесная двойная звезда
  • 5 визуально-двойная звезда
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Статья в журнале Naked Science: Гид по Вселенной: кто есть кто
   Online Oʻqish: havola
 • Ingliz tilida

  Binary star

  • 1 a system of two stars in which one star revolves round the other or both revolve round a common centre

   Photo:

  Namunalar
  • 1 photometric binary star
  • 2 eclipsing binary, eclipsing binary star
  • 3 contact binary, contact binary star
  • 4 close binary, close binary star
  • 5 visual binary, visual binary star, visual double star
  Tavsiya etilgan manbalar