691

Barcha soʻzlar

1328

Bugun tarjima qilindi

202

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Galaktika
 • Ўзбек тилида

  Галактика

  • 1 Турли кўринишдаги миллионлаб юлдуз тизимларини, туманлик ва газ-чанг булутларини, ҳамда, юлдузлараро сийрак моддаларни ўз ичига олган улкан гравитацион система.

   Messye-81, yoki, boshqa nomi Bode galaktikasi deb yuritiladigan spiralsimon galaktika:

  Намуналар
  • 1 ҳалқасимон галактика
  • 2 ёрқин галактика
  • 3 ихчам галактика
  • 4 қўшалоқ галактика
  • 5 митти галактика
  • 6 олисдаги галактика
  • 7 сферасимон галактика
  • 8 галактиканинг кенгайиши
  • 9 галактикалар тўдаси
  • 10 тўқнашаётган галактикалар
  • 11 галактикаларнинг маҳаллий гуруҳи
  Тавсия этилган манбалар
  • 1 Orbita.Uz​ сайтида эълон қилинган мақола: Коинотдаги ороллар
   Онлайн ўқиш: ҳавола
 • O‘zbek tilida

  Galaktika

  • 1 Turli ko‘rinishdagi millionlab yulduz tizimlarini, tumanlik va gaz-chang bulutlarini, hamda, yulduzlararo siyrak moddalarni o‘z ichiga olgan ulkan gravitatsion sistema.

   Мессье-81, ёки, бошқа номи Боде галактикаси деб юритиладиган спиралсимон галактика:

  Namunalar
  • 1 halqasimon galaktika
  • 2 yorqin galaktika
  • 3 ixcham galaktika
  • 4 ​qo‘shaloq galaktika
  • 5 mitti galaktika
  • 6 olisdagi galaktika
  • 7 sferasimon galaktika
  • 8 galaktikaning kengayishi
  • 9 galaktikalar to‘dasi
  • 10 to‘qnashayotgan galaktikalar
  • 11 galaktikalarning mahalliy guruhi
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Orbita.Uz saytida e'lon qilingan maqola: Koinotdagi orollar
   Online Oʻqish: havola
 • Rus tilida

  Галактика

  • 1 Гигантские звездные системы различного вида, состоящие, как и Галактика, из звезд, газовых и пылевых туманностей и межзвездного рассеянного вещества.

   Спиральная Галактика Мессье-81, (Галактика Боде):

  Namunalar
  • 1 кольцеобразная галактика
  • 2 яркая галактика
  • 3 компактная галактика
  • 4 двойная галактика
  • 5 карликовая галактика
  • 6 удалённая галактика
  • 7 сфероидальная галактика
  • 8 расширение галактики
  • 9 сверхскопление галактик
  • 10 сталкивающиеся галактики
  • 11 местная группа галактик
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 О.В. Абрамова Б.Г. Пшеничнер. Космос. Все о звёздах, планетах, космических странниках. Москва : ОГИЗ, АСТ, 2014
   Online Oʻqish: havola
 • Ingliz tilida

  Galaxy

  • 1 a system of millions or billions of stars, together with gas and dust, held together by gravitational attraction; an extremely large group of stars and planets that extends over many billions of light years.

   Galaxy Messier-81 or Galaxy of Bode:

  Namunalar
  • 1 annular galaxy
  • 2 bright galaxy
  • 3 compact galaxy
  • 4 double galaxy
  • 5 dwarf galaxy
  • 6 distant galaxy
  • 7 spheroidal galaxy
  • 8 galactic dilation
  • 9 supercluster of galaxies
  • 10 galaxies in collision, colliding galaxies
  • 11 local cluster of galaxies, local group of galaxies
  Tavsiya etilgan manbalar