575

Barcha soʻzlar

2667

Bugun tarjima qilindi

80

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Astronomik birlik
 • Ўзбек тилида

  Астрономик бирлик

  • 1 Ердан Қуёшгача бўлган масофага тенг бўлган ва астрономияда осмон жисмлар орасидаги масофани ўлчаш учун ишлатиладиган бирлик. Бир астрономик биркли - Ер ва Қуёш марказлари оралиқ масофаси бўлиб, Ер орбитаси катта ярим ўқига тенг. Нисбатан катта аниқликда ўлчанган астрономик бирлик масофаси 149 597 870 км ни ташкил қилади. Қисқартирилган тарздаги белгиланиши: а.б.
  Намуналар
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Astronomik birlik

  • 1 Yerdan Quyoshgacha bo‘lgan masofaga teng bo‘lgan va astronomiyada osmon jismlar orasidagi masofani o‘lchash uchun ishlatiladigan birlik. Bir astronomik birlik - Yer va Quyosh markazlari oraliq masofasi bo‘lib, Yer orbitasi katta yarim o‘qiga teng. Nisbatan katta aniqlikda o‘lchangan astronomik birlik masofasi 149 597 870 km ni tashkil qiladi. Qisqartirilgan tarzdagi belgilanishi: a.b.
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Атрономическая единица

  • 1 среднее расстояние между центрами Земли и Солнца, примерно равное большой полуоси земной орбиты. Одна из наиболее точно определенных астрономических постоянных, используемая в качестве единицы измерения расстояний между телами в Солнечной системе. 1 а.е. = (149 597 870) км. Сокращение: а.е.
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Astronomical unit

  • 1 a unit of measurement equal to 149 597 870 kilometres, the mean distance from the centre of the earth to the centre of the sun. Shorted: A.U.
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar