655

Barcha soʻzlar

53

Bugun tarjima qilindi

29

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Zichlik
 • Ўзбек тилида

  Зичлик

  • 1 Жисм массасининг унинг ҳажмига нисбати
  Намуналар
  • 1 Оптик зичлик
  • 2 Нисбий зичлик
  • 3 Ёғоч зичлиги
  • 4 Солиштирма зичлик
  • 5 Зичлик ўлчаш асбоби
  • 6 Чизиқли зичлик
  • 7 молекуляр зичлик
  • 8 Биржинсли бўлмаган зичлик
  • 9 ҳажмий зичлик
  • 10 ​Бир жинсли зичлик​
  • 11 парциал зичлик
  • 12 планк зичлиги
  • 13 атмосфера зичлиги
  • 14 Атомлар зичлиги
  • 15 Суюқлик зичлиги
  • 16 ўлчамсиз зичлик
  • 17 газ зичлиги
  • 18 юза зичлиги
  • 19 буғ зичлиги
  • 20 Ўзгарувчан зичлик
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Zichlik

  • 1 Jism massasining uning hajmiga nisbati
  Namunalar
  • 1 Optik zichlik
  • 2 Nisbiy zichlik
  • 3 Yog‘och zichligi
  • 4 Solishtirma zichlik
  • 5 Zichlik o‘lchash asbobi
  • 6 Chiziqli zichlik
  • 7 molekulyar zichlik
  • 8 Birjinsli bo‘lmagan zichlik
  • 9 hajmiy zichlik
  • 10 Bir jinsli zichlik
  • 11 parsial zichlik
  • 12 plank zichligi
  • 13 atmosfera zichligi
  • 14 Atomlar zichligi
  • 15 Suyuqlik zichligi
  • 16 o‘lchamsiz zichlik
  • 17 gaz zichligi
  • 18 yuza zichligi
  • 19 bug‘ zichligi
  • 20 O‘zgaruvchan zichlik
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Плотность

  • 1 Отношение массы тела к его объему.
  Namunalar
  • 1 оптическая плотность
  • 2 относительная плотность
  • 3 плотность древесины
  • 4 удельная плотность
  • 5 измеритель плотности
  • 6 линейная плотность
  • 7 молекулярная плотность
  • 8 неоднородная плотность
  • 9 обменная плотность
  • 10 однородная плотность
  • 11 парциальная плотность
  • 12 планковская плотность
  • 13 плотность атмосферы
  • 14 плотность атомов
  • 15 плотность жидкости
  • 16 безразмерная плотность
  • 17 плотность газа
  • 18 плотность поверхности
  • 19 плотность пара
  • 20 переменная плотность
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Density

  • 1 the quantity of mass per unit volume of a substance
  Namunalar
  • 1 transmission density
  • 2 relative density
  • 3 wood density
  • 4 specific density
  • 5 density gauge
  • 6 line density, linear density
  • 7 molecular density
  • 8 nonuniform density
  • 9 exchange density / cubic density
  • 10 uniform density
  • 11 partial density
  • 12 Planck density
  • 13 atmospheric density
  • 14 atom density
  • 15 fluid density
  • 16 dimensionless density
  • 17 gas density
  • 18 surface density
  • 19 vapour density
  • 20 variable density
  Tavsiya etilgan manbalar