691

Barcha soʻzlar

1086

Bugun tarjima qilindi

181

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Uchinchi kosmik tezlik
 • Ўзбек тилида

  Учинчи космик тезлик

  • 1 Жисмга, ўзи турган сайёра ва унинг марказий юлдузининг биргаликдаги гравитация тортишиш кучини енгиб ўтиб, ушбу юлдуз системасидан чиқиб кетиши учун талаб этиладиган энг кичик тезлик. Қуёш системаси учун ушбу тезлик 16.7км/с. ни ташкил қилади
  Намуналар
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Uchinchi kosmik tezlik

  • 1 Jismga, o‘zi turgan sayyora va uning markaziy yulduzining birgalikdagi gravitatsiya tortishish kuchini yengib o‘tib, ushbu yulduz sistemasidan chiqib ketishi uchun talab etiladigan eng kichik tezlik. Quyosh sistemasi uchun ushbu tezlik 16.7km/s. ni tashkil qiladi
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Третья космическая скорость

  • 1 минимальная скорость, которую необходимо придать находящемуся вблизи поверхности Земли телу, чтобы оно могло преодолеть гравитационное притяжение Земли и Солнца и покинуть пределы Солнечной системы. Она составляет 16.7км/с.
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Solar escape velocity

  • 1 the minimum speed needed for an object to escape from the gravitational influence of a massive body as Sun. For solar system escape velocity is 16.7 km/s.
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar