691

Barcha soʻzlar

1324

Bugun tarjima qilindi

202

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Statika
 • Ўзбек тилида

  Статика

  • 1 Моддий жисмларга ташқи кучлар таъсир қилаётган пайтда уларнинг тинч ва мувозанат ҳолатини ўрганувчи механика бўлими
  Намуналар
  • 1 таҳлилий статика
  • 2 статик тузатиш
  • 3 статик халақит (статик электр)
  • 4 геометрик статика
  • 5 икки ўлчамли статика
  • 6 реактор статикаси
  • 7 гидроаэростатика
  • 8 статиканинг асосий тенгламалари
  • 9 статик тузатмаларни аниқлаш
  • 10 таққошлаш статикаси таҳлиллари
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Statika

  • 1 Moddiy jismlarga tashqi kuchlar ta’sir qilayotgan paytda ularning tinch va muvozanat holatini o‘rganuvchi mexanika bo‘limi
  Namunalar
  • 1 tahliliy statika
  • 2 statik tuzatish
  • 3 statik xalaqit (statik elektr)
  • 4 geometrik statika
  • 5 ikki o‘lchamli statika
  • 6 reaktor statikasi
  • 7 gidroaerostatika
  • 8 statikaning asosiy tenglamalari
  • 9 statik tuzatmalarni aniqlash
  • 10 taqqoshlash statikasi tahlillari
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Статика

  • 1 раздел механики, изучающий состояние покоя материальных тел при действии на них внешних сил
  Namunalar
  • 1 аналитическая статика
  • 2 статическая поправка
  • 3 статическая помеха статическая (атмосферная) помеха
  • 4 геометрическая статика
  • 5 двумерная статика
  • 6 статика реактора
  • 7 гидроаэростатика
  • 8 основные уравнения статики
  • 9 определение статических поправок
  • 10 анализ в сравнительной статике
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Statics

  • 1 the branch of mechanics concerned with bodies at rest and forces in equilibrium
  Namunalar
  • 1 analytic statics
  • 2 correction for statics
  • 3 static, statics, static electricity
  • 4 geometrical statics
  • 5 two-dimensional statics
  • 6 reactor statics
  • 7 statics of fluids
  • 8 basic equations of statics
  • 9 statics determination
  • 10 comparative statics analysis
  Tavsiya etilgan manbalar