691

Barcha soʻzlar

1081

Bugun tarjima qilindi

160

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Rektifikatsiya
 • Ўзбек тилида

  Ректификация

  • 1 суюқ аралашмаларнинг таркибидаги компонентларни буғлатиш ва буғларни махсус ускуналарда турли идишларга кондесатциялашга асосланувчи тақсимлаш усули
  Намуналар
  • 1 паст ҳароратда ректификациялаш
  • 2 даврий ректификациялаш
  • 3 термик ректификация
  • 4 атмосфера босими шароитида ректификациялаш
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Rektifikatsiya

  • 1 suyuq aralashmalarning tarkibidagi komponentlarni bugʻlatish va bugʻlarni maxsus uskunalarda turli idishlarga kondesatsiyalashga asoslanuvchi taqsimlash usuli
  Namunalar
  • 1 past haroratda rektifikatsiyalash
  • 2 davriy rektifikatsiyalash
  • 3 termik rektifikatsiya
  • 4 atmosfera bosimi sharoitida rektifikatsiyalash
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Ректификация

  • 1 способ разделения компонентов жидких смесей, основанный на испарении жидкости и раздельной конденсации паров её компонентов в специальных перегонных аппаратах
  Namunalar
  • 1 низкотемпературная ректификация
  • 2 периодическая ректификация
  • 3 термическая ректификация
  • 4 ректификация при атмосферном давлении
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Rectification

  • 1 to purify especially by repeated or fractional distillation
  Namunalar
  • 1 low-temperature rectification
  • 2 batch rectification
  • 3 thermal rectification
  • 4 air rectification
  Tavsiya etilgan manbalar