665

Barcha soʻzlar

163

Bugun tarjima qilindi

23

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Qaynash harorati
 • Ўзбек тилида

  Қайнаш ҳарорати

  • 1 Суюқлик қайнаб буғга айланиши бошланадиган ҳарорат
  • 2 Суюқлик буғлана бошлайдиган ҳарорат, масалан сувнинг қайнаш ҳарорати 100 °С ни ташкил қилади
  Намуналар
  • 1 бошланғич қайнаш нуқтаси
  • 2 қайнаш нуқтасини кўтариш
  • 3 сувнинг қайнаш нуқтаси
  Тавсия этилган манбалар
  • 1 Orbita.Uz​ сайтида эълон қилинган мақола: Сувнинг турли босим остидаги қайнаш ҳарорати қийматлари
   Онлайн ўқиш: ҳавола
  • 2 Orbita.Uz​ сайтида эълон қилинган мақола: Баъзи моддаларнинг қайнаш ҳарорати
   Онлайн ўқиш: ҳавола
  • 3 Orbita.Uz​ сайтида эълон қилинган мақола: Баъзи кимёвий элементларнинг қайнаш ҳарорати
   Онлайн ўқиш: ҳавола
 • O‘zbek tilida

  Qaynash harorati

  • 1 Suyuqlik qaynab bug‘ga aylanishi boshlanadigan harorat
  • 2 Suyuqlik bug‘lana boshlaydigan harorat, masalan suvning qaynash harorati 100 °S ni tashkil qiladi
  Namunalar
  • 1 boshlang‘ich qaynash nuqtasi
  • 2 qaynash nuqtasini ko‘tarish
  • 3 suvning qaynash nuqtasi
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Orbita.Uz saytida e'lon qilingan maqola: Suvning turli bosim ostidagi qaynash harorati qiymatlari
   Online Oʻqish: havola
  • 2 Orbita.Uz saytida e'lon qilingan maqola: Ba'zi moddalarning qaynash harorati
   Online Oʻqish: havola
  • 3 Orbita.Uz saytida e'lon qilingan maqola: Ba'zi kimyoviy elementlarning qaynash harorati
   Online Oʻqish: havola
 • Rus tilida

  Температура кипения

  • 1 температура, при которой жидкость кипит и превращается в пар.
  • 2 температура, с которой жидкость начинает превращаться в пар. Например, температура кипения воды составляет 100 °С.
  Namunalar
  • 1 начальная точка кипения
  • 2 повышение температуры кипения
  • 3 точка кипения воды
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Orbita.Uz saytida e'lon qilingan maqola: Suvning turli bosim ostidagi qaynash harorati qiymatlari
   Online Oʻqish: havola
 • Ingliz tilida

  Boiling point

  • 1 the temperature at which a liquid boils and turns to vapour.
  • 2 the temperature at which it starts to change into steam or vapour. For example, the boiling point of water is 100° centigrade.
  Namunalar
  • 1 initial boiling point
  • 2 boiling-point elevation
  • 3 boiling point of water; steam point
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Orbita.Uz saytida e'lon qilingan maqola: Suvning turli bosim ostidagi qaynash harorati qiymatlari
   Online Oʻqish: havola