655

Barcha soʻzlar

50

Bugun tarjima qilindi

29

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Magnitosfera
 • Ўзбек тилида

  Магнитосфера

  • 1 ​Сайёра атрофидаги фазо бўйлаб сийрак плазма билан қопланган ҳудуд бўлиб, унинг хоссалари сайёранинг магнит майдони ҳамда, ушбу магнит майдонининг Қуёшдан келувчи зарядланган зарралар оқими билан таъсирига боғлиқ бўлади​
  Намуналар
  • 1 магнитосфера электродинамикаси
  • 2 магнитосфера думи
  • 3 магнитосфера плазмаси
  • 4 магнитосфера бўйлама токи
  • 5 магнитосфера ҳалқа токи
  • 6 қўзғалган магнитосфера
  • 7 Ер магнитосфераси
  • 8 ички магнитосфера
  • 9 ташқи магнитосфера
  • 10 сайёра магнитосфераси
  • 11 тинч ҳолатдаги магнитосфера
  • 12 Қуёш протонларининг магнитосферага кириши
  • 13 зарядланган зарраларнинг магнитосферадаги ҳаракати
  • 14 Магнитосферада плазманинг конвектив оқими
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Magnitosfera

  • 1 Sayyora atrofidagi fazo bo‘ylab siyrak plazma bilan qoplangan hudud bo‘lib, uning xossalari sayyoraning magnit maydoni hamda, ushbu magnit maydonining Quyoshdan keluvchi zaryadlangan zarralar oqimi bilan ta’siriga bog‘liq bo‘ladi
  Namunalar
  • 1 magnitosfera elektrodinamikasi
  • 2 magnitosfera dumi
  • 3 magnitosfera plazmasi
  • 4 magnitosfera bo‘ylama toki
  • 5 magnitosfera halqa toki
  • 6 qo‘zg‘algan magnitosfera
  • 7 Yer magnitosferasi
  • 8 ichki magnitosfera
  • 9 tashqi magnitosfera
  • 10 sayyora magnitosferasi
  • 11 tinch holatdagi magnitosfera
  • 12 Quyosh protonlarining magnitosferaga kirishi
  • 13 zaryadlangan zarralarning magnitosferadagi harakati
  • 14 Magnitosferada plazmaning konvektiv oqimi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Магнитосфера

  • 1 Область околопланетного пространства, заполненная разреженной плазмой, физические свойства которой определяются магнитным полем планеты и его взаимодействием с потоками заряженных частиц солнечного происхождения.
  Namunalar
  • 1 электродинамика магнитосферы
  • 2 хвост магнитосферы
  • 3 плазма магнитосферы
  • 4 продольный ток магнитосферы
  • 5 кольцевой магнитосферный ток, кольцевой ток магнитосферы
  • 6 возмущённая магнитосфера
  • 7 магнитосфера Земли
  • 8 внутренняя магнитосфера
  • 9 внешняя магнитосфера
  • 10 магнитосфера планеты
  • 11 спокойная магнитосфера
  • 12 вхождение солнечных протонов в магнитосферу
  • 13 движение заряженных частиц в магнитосфере
  • 14 конвективный поток плазмы в магнитосфере
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Magnetosphere

  • 1 the region surrounding the earth or another astronomical body in which its magnetic field is the predominant effective magnetic field.
  Namunalar
  • 1 magnetosphere electrodynamics
  • 2 magnetosphere tail
  • 3 magnetosphere plasma
  • 4 magnetosphere field-aligned current
  • 5 magnetosphere ring current
  • 6 distorted magnetosphere
  • 7 Earth magnetosphere
  • 8 inner magnetosphere
  • 9 outer magnetosphere
  • 10 planet magnetosphere
  • 11 quiet magnetosphere
  • 12 solar proton entry in the magnetosphere
  • 13 charged particle motion in the magnetosphere
  • 14 convective flow of plasma in the magnetosphere
  Tavsiya etilgan manbalar