655

Barcha soʻzlar

68

Bugun tarjima qilindi

29

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Magnit oqimi
 • Ўзбек тилида

  Магнит оқими

  • 1 магнит индукцияси векторининг юза бирлигига кўпайтмаси, ҳамда, векторлар орасидаги бурчак косинусига тенг бўлган физик катталик, куч чизиқларининг интенсивилиги деб ҳам таърифланади
  Намуналар
  • 1 азимутал магнит оқими
  • 2 қалқиб чиқувчи магнит оқими
  • 3 бўйлама магнит оқими
  • 4 кўндаланг магнит оқими
  • 5 тороидал магнит оқими
  • 6 магнит оқимининг кириб келиши
  • 7 магнит оқимининг чиқиб кетиши
  • 8 магнит оқимининг туташуви
  • 9 магнит оқими рефракцияси
  • 10 магнит оқими зичлиги
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Magnit oqimi

  • 1 magnit induksiyasi vektorining yuza birligiga ko‘paytmasi, hamda, vektorlar orasidagi burchak kosinusiga teng bo‘lgan fizik kattalik, kuch chiziqlarining intensiviligi deb ham ta’riflanadi
  Namunalar
  • 1 azimutal magnit oqimi
  • 2 qalqib chiquvchi magnit oqimi
  • 3 bo‘ylama magnit oqimi
  • 4 ko‘ndalang magnit oqimi
  • 5 toroidal magnit oqimi
  • 6 magnit oqimining kirib kelishi
  • 7 magnit oqimining chiqib ketishi
  • 8 magnit oqimining tutashuvi
  • 9 magnit oqimi refraksiyasi
  • 10 magnit oqimi zichligi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Магнитный поток

  • 1 физическая величина, равная произведению модуля вектора магнитной индукции на площадь косинус угла α между векторами
  Namunalar
  • 1 азимутальный магнитный поток
  • 2 всплывающий магнитный поток
  • 3 поперечный магнитный поток
  • 4 продольный магнитный поток
  • 5 тороидальный магнитный поток
  • 6 втекание магнитного потока
  • 7 вытекание магнитного потока magnetic
  • 8 замыкание магнитного потока
  • 9 рефракция магнитного потока
  • 10 плотность магнитного потока
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Magnetic flux

  • 1 the surface integral of the normal component of the magnetic field B passing through that surface
  Namunalar
  • 1 azimuthal magnetic flux
  • 2 emerging magnetic flux
  • 3 transverse magnetic flux
  • 4 longitudinal magnetic flux
  • 5 toroidal magnetic flux
  • 6 magnetic flux inflow
  • 7 flux outflow
  • 8 flux closure
  • 9 flux refraction
  • 10 magnetic-flux density
  Tavsiya etilgan manbalar