655

Barcha soʻzlar

55

Bugun tarjima qilindi

29

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Konveksiya
 • Ўзбек тилида

  Конвекция

  • 1 иссиқлик узатишнинг бир тури; нисбатан илиқ ва шу сабабли енгилроқ бўлган массанинг юқорига кўтарилиши ва унинг ўрнига нисбатан совуқ ва шу сабабли оғирроқ бўлган массанинг тушиб келишига асосланган айланма-кўчиш ҳаракати, ушбу ҳаракат асносида иссиқлик узатилиши амалга ошади
  Намуналар
  • 1 капилляр конвекция
  • 2 концентрацион конвекция
  • 3 диффузион конвекция
  • 4 табиий конвекция, эркин конвекция
  • 5 мажбурий конвекция
  • 6 магнитосфера конвекцияси
  • 7 сингувчи конвекция
  • 8 қайталанувчи конвекция
  • 9 иссиқлик конвекцияси
  • 10 турбулент конвекция
  • 11 конвекция воситасида иситиш
  • 12 конвекция қонуни
  • 13 табиий конвекция орқали совитиш
  • 14 конвекция мавжуд бўлмаган шароит
  Тавсия этилган манбалар
  • 1 Orbita.Uz​ сайтида эълон қилинган мақола: Иссиқлик алмашиниши
   Онлайн ўқиш: ҳавола
 • O‘zbek tilida

  Konveksiya

  • 1 issiqlik uzatishning bir turi; nisbatan iliq va shu sababli yengilroq bo‘lgan massaning yuqoriga ko‘tarilishi va uning o‘rniga nisbatan sovuq va shu sababli og‘irroq bo‘lgan massaning tushib kelishiga asoslangan aylanma-ko‘chish harakati, ushbu harakat asnosida issiqlik uzatilishi amalga oshadi
  Namunalar
  • 1 kapillyar konveksiya
  • 2 konsentratsion konveksiya
  • 3 diffuzion konveksiya
  • 4 tabiiy konveksiya, erkin konveksiya
  • 5 majburiy konveksiya
  • 6 magnitosfera konveksiyasi
  • 7 singuvchi konveksiya
  • 8 qaytalanuvchi konveksiya
  • 9 issiqlik konveksiyasi
  • 10 turbulent konveksiya
  • 11 konveksiya vositasida isitish
  • 12 konveksiya qonuni
  • 13 tabiiy konveksiya orqali sovitish
  • 14 konveksiya mavjud bo‘lmagan sharoit
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Orbita.Uz saytida e'lon qilingan maqola: Issiqlik almashinishi
   Online Oʻqish: havola
 • Rus tilida

  Конвекция

  • 1 Перенос теплоты, массы или электрических зарядов движущейся средой.
  Namunalar
  • 1 капиллярная конвекция
  • 2 концентрационная конвекция
  • 3 диффузионная конвекция
  • 4 естественная конвекция, свободная конвекция
  • 5 вынужденная конвекция, принудительная конвекция
  • 6 магнитосферная конвекция
  • 7 проникающая конвекция
  • 8 возвращающая конвекция
  • 9 тепловая конвекция
  • 10 турбулентная конвекция
  • 11 отопление конвекцией
  • 12 закон конвекции
  • 13 охлаждение естественной конвекцией
  • 14 условие отсутствия конвекции
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Convection

  • 1 the movement caused within a fluid by the tendency of hotter and therefore less dense material to rise, and colder, denser material to sink under the influence of gravity, which consequently results in transfer of heat
  Namunalar
  • 1 capillary convection
  • 2 concentration-induced convection
  • 3 diffuse convection
  • 4 free convection
  • 5 forced convection
  • 6 magnetospheric convection
  • 7 penetrative convection
  • 8 return convection
  • 9 thermal convection
  • 10 turbulent convection
  • 11 space heating
  • 12 law of convection
  • 13 free-convection cooling
  • 14 condition of convection absence
  Tavsiya etilgan manbalar