691

Barcha soʻzlar

1188

Bugun tarjima qilindi

191

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Koeffitsiyent
Shuningek, quyidagilar topildi: :
 • Ўзбек тилида

  Коэффициент

  • 1 Жорий шартларда бирор бир қийматни аниқлаш учун, бирор бир катталикнинг кўпайтириш лозим бўлган сон
  Намуналар
  • 1 аэродинамик қаршилик коэффициенти
  • 2 ютилиш коэффициенти
  • 3 фойдали иш коэффициенти
  • 4 йўқотишлар коэффициенти
  • 5 қувват коэффициенти
  • 6 ишқаланиш коэффициенти
  • 7 эластикликнинг адиабатик коэффициенти
  • 8 нурланишнинг атом коэффициенти
  • 9 генеалогик коэффициент
  • 10 ҳажмий коэффициент
  • 11 сиқилишнинг изотермик коэффициенти
  • 12 хизмат муддати коэффициенти
  • 13 ҳарорат коэффициенти
  • 14 иссиқликдан кенгайиш коэффициенти
  • 15 сирпаниш коэффициенти
  • 16 сарф коэффициенти
  • 17 фаоллик коэффициенти
  • 18 ҳаво сингдирувчанлик коэффициенти
  • 19 қаттиқлик коэффициенти
  • 20 модуляция коэффициенти
  • 21 захира коэффициенти, мустаҳкамлик захираси
  • 22 автокорреляция коэффициенти
  • 23 таянч коэффициенти
  • 24 пропорционаллик коэффициенти
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Koeffitsiyent

  • 1 Joriy shartlarda biror bir qiymatni aniqlash uchun, biror bir kattalikning ko‘paytirish lozim bo‘lgan son
  Namunalar
  • 1 aerodinamik qarshilik koeffitsiyenti
  • 2 yutilish koeffitsiyenti
  • 3 foydali ish koeffitsiyenti
  • 4 yo‘qotishlar koeffitsiyenti
  • 5 quvvat koeffitsiyenti
  • 6 ishqalanish koeffitsiyenti
  • 7 elastiklikning adiabatik koeffitsiyenti
  • 8 nurlanishning atom koeffitsiyenti
  • 9 genealogik koeffitsiyent
  • 10 hajmiy koeffitsiyent
  • 11 siqilishning izotermik koeffitsiyenti
  • 12 xizmat muddati koeffitsiyenti
  • 13 harorat koeffitsiyenti
  • 14 issiqlikdan kengayish koeffitsiyenti
  • 15 sirpanish koeffitsiyenti
  • 16 sarf koeffitsiyenti
  • 17 faollik koeffitsiyenti
  • 18 havo singdiruvchanlik koeffitsiyenti
  • 19 qattiqlik koeffitsiyenti
  • 20 modulyatsiya koeffitsiyenti
  • 21 zaxira koeffitsiyenti, mustahkamlik zaxirasi
  • 22 avtokorrelyatsiya koeffitsiyenti
  • 23 tayanch koeffitsiyenti
  • 24 proporsionallik koeffitsiyenti
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Коэффициент

  • 1 Число, на которое нужно умножить какую-либо величину, чтобы получить требуемую при данных условиях.
  Namunalar
  • 1 коэффициент аэродинамического сопротивления
  • 2 коэффициент поглощения
  • 3 коэффициент полезного действия
  • 4 коэффициент потерь
  • 5 коэффициент мощности
  • 6 коэффициент трения
  • 7 адиабатический коэффициент упругости
  • 8 атомный коэффициент излучения
  • 9 генеалогический коэффициент
  • 10 ёмкостный коэффициент
  • 11 isothermal compression coefficient
  • 12 коэффициент срока службы
  • 13 температурный коэффициент
  • 14 коэффициент теплового расширения
  • 15 коэффициент скольжения
  • 16 коэффициент расхода
  • 17 коэффициент активности
  • 18 коэффициент воздухопроницаемости
  • 19 коэффициент жесткости
  • 20 коэффициент модуляции
  • 21 коэффициент запаса
  • 22 коэффициент автокорреляции
  • 23 коэффициент тяги
  • 24 коэффициент пропорциональности
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Coefficient

  • 1 a multiplier or factor that measures a particular property
  Namunalar
  • 1 aerodynamic drag coefficient
  • 2 absorption coefficient
  • 3 coefficient of efficiency
  • 4 loss factor
  • 5 power coefficient
  • 6 coefficient of friction
  • 7 adiabatic elasticity coefficient
  • 8 atomic emission coefficient
  • 9 fractional parentage coefficient
  • 10 coefficient of capacity, capacitance coefficient
  • 11 изотермический коэффициент сжатия
  • 12 life factor
  • 13 temperature coefficient
  • 14 coefficient of thermal expansion
  • 15 slip coefficient
  • 16 flow coefficient
  • 17 activity ratio
  • 18 air permeability coefficient
  • 19 coefficient of rigidity, stiffness
  • 20 modulation factor
  • 21 assurance coefficient
  • 22 autocorrelation coefficient
  • 23 propulsive coefficient
  • 24 proportion factor
  Tavsiya etilgan manbalar