691

Barcha soʻzlar

1141

Bugun tarjima qilindi

188

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Issiqlik sig‘imi
 • Ўзбек тилида

  Иссиқлик сиғими

  • 1 Модданинг қизишида ҳароратнинг 1 даражага кўтарилишида ютиладиган, ёки совишида ҳароратнинг 1 даражага тушишидаги чиқариладиган иссиқлик миқдори
  Намуналар
  • 1 солиштирма иссиқлик сиғими
  • 2 атом иссиқлик сиғими
  • 3 вазнга кўра иссиқлик сиғими
  • 4 газнинг айланма иссиқлик сиғими
  • 5 магнитик иссиқлик сиғими
  • 6 молекуляр иссиқлик сиғими
  • 7 солиштирма моляр иссиқлик сиғими
  • 8 тўлиқ иссиқлик сиғими
  • 9 ҳажмга кўра иссиқлик сиғими
  • 10 газнинг иссиқлик сиғими
  • 11 суюқликнинг иссиқлик сиғими
  • 12 идеал газнинг иссиқлик сиғими
  • 13 кристалларнинг иссиқлик сиғими
  • 14 буғнинг иссиқлик сиғими
  • 15 паст ҳароратлардаги иссиқлик сиғими
  • 16 мунтазам ҳароратдаги иссиқлик сиғими
  • 17 мунтазам босимдаги иссиқлик сиғими
  • 18 реал газларнинг иссиқлик сиғими
  • 19 қаттиқ жисмнинг иссиқлик сиғими
  Тавсия этилган манбалар
  • 1 © Orbita.Uz сайтида эълон қилинган мақола: Иссиқлик сиғими​
   Онлайн ўқиш: ҳавола
 • O‘zbek tilida

  Issiqlik sig‘imi

  • 1 Moddaning qizishida haroratning 1 darajaga ko‘tarilishida yutiladigan, yoki sovishida haroratning 1 darajaga tushishidagi chiqariladigan issiqlik miqdori
  Namunalar
  • 1 solishtirma issiqlik sig‘imi
  • 2 atom issiqlik sig‘imi
  • 3 vaznga ko‘ra issiqlik sig‘imi
  • 4 gazning aylanma issiqlik sig‘imi
  • 5 magnitik issiqlik sig‘imi
  • 6 molekulyar issiqlik sig‘imi
  • 7 solishtirma molyar issiqlik sig‘imi
  • 8 to‘liq issiqlik sig‘imi
  • 9 hajmga ko‘ra issiqlik sig‘imi
  • 10 gazning issiqlik sig‘imi
  • 11 suyuqlikning issiqlik sig‘imi
  • 12 ideal gazning issiqlik sig‘imi
  • 13 kristallarning issiqlik sig‘imi
  • 14 bug‘ning issiqlik sig‘imi
  • 15 past haroratlardagi issiqlik sig‘imi
  • 16 muntazam haroratdagi issiqlik sig‘imi
  • 17 muntazam bosimdagi issiqlik sig‘imi
  • 18 real gazlarning issiqlik sig‘imi
  • 19 qattiq jismning issiqlik sig‘imi
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 © Orbita.Uz saytida e'lon qilingan maqola: Issiqlik sig‘imi
   Online Oʻqish: havola
 • Rus tilida

  Теплоёмкость

  • 1 Количество теплоты, поглощаемой телом при нагревании на 1 градус или отдаваемой при остывании на 1 градус
  Namunalar
  • 1 удельная теплоемкость
  • 2 атомная теплоёмкость
  • 3 весовая теплоёмкость
  • 4 вращательная теплоёмкость (газа)
  • 5 магнитная теплоёмкость
  • 6 молекулярная теплоёмкость
  • 7 молярная удельная теплоёмкость
  • 8 полная теплоёмкость
  • 9 объёмная теплоёмкость
  • 10 теплоёмкость газа
  • 11 теплоёмкость жидкостей
  • 12 теплоёмкость идеального газа
  • 13 specific heat of crystals
  • 14 теплоёмкость пара
  • 15 теплоёмкость при низких температурах
  • 16 теплоёмкость при постоянной температуре
  • 17 теплоёмкость при постоянном давлении
  • 18 теплоёмкость реальных газов
  • 19 теплоёмкость твёрдых тел
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Thermal capacity

  • 1 the number of heat units needed to raise the temperature of a body by one degree
  Namunalar
  • 1 specific thermal capacity, specific heat
  • 2 atomic heat, atomic heat capacity
  • 3 heat capacity per unit weight
  • 4 rotational heat capacity
  • 5 magnetic specific heat
  • 6 molecular heat capacity
  • 7 molar specific heat
  • 8 total heat capacity
  • 9 heat capacity per unit volume
  • 10 heat capacity of gas
  • 11 heat capacity of liquids
  • 12 heat capacity of ideal gas, heat capacity of perfect gas
  • 13 теплоёмкость кристаллов
  • 14 heat capacity of vapor
  • 15 heat capacity at low temperatures
  • 16 specific heat at constant temperature
  • 17 specific heat at constant pressure
  • 18 heat capacity of real gases
  • 19 heat capacity of solids
  Tavsiya etilgan manbalar