691

Barcha soʻzlar

1157

Bugun tarjima qilindi

189

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Issiqlik o‘tkazuvchanlik
 • Ўзбек тилида

  иссиқлик ўтказувчанлик

  • 1 Жисмларнинг ўзининг ҳарорати юқорироқ қисмидан ҳарорат пастроқ қисмига иссиқликни узата олиш қобилияти
  Намуналар
  • 1 Ионли иссиқлик ўтказувчанлиги
  • 2 Нурланиш иссиқлик ўтказувчанлиги
  • 3 Солиштирма иссиқлик ўтказувчанлик
  • 4 Ўта ўтказгичларнинг иссиқлик ўтказувчанлиги
  • 5 Аморф моддаларнинг иссиқлик ўтказувчанлиги
  • 6 Металларнинг иссиқлик ўтказувчанлиги
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Issiqlik o‘tkazuvchanlik

  • 1 Jismlarning o‘zining harorati yuqoriroq qismidan harorat pastroq qismiga issiqlikni uzata olish qobiliyati
  Namunalar
  • 1 Ionli issiqlik o‘tkazuvchanligi
  • 2 Nurlanish issiqlik o‘tkazuvchanligi
  • 3 Solishtirma issiqlik o‘tkazuvchanlik
  • 4 O‘ta o‘tkazgichlarning issiqlik o‘tkazuvchanligi
  • 5 Amorf moddalarning issiqlik o‘tkazuvchanligi
  • 6 Metallarning issiqlik o‘tkazuvchanligi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  теплопроводность

  • 1 способность материальных тел к переносу энергии (теплообмену) от более нагретых частей тела к менее нагретым частям тела, осуществляемому хаотически движущимися частицами тела (атомами, молекулами, электронами и т. п.)
  Namunalar
  • 1 ионная теплопроводность
  • 2 лучистая теплопроводность
  • 3 удельная теплопроводность
  • 4 теплопроводность сверхпроводников
  • 5 теплопроводность аморфных веществ
  • 6 теплопроводность металлов
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  thermal conductivity

  • 1 the property of a material to conduct heat. It is evaluated primarily in terms of Fourier's Law for heat conduction. Heat transfer occurs at a lower rate across materials of low thermal conductivity than across materials of high thermal conductivity
  Namunalar
  • 1 ion heat conductivity
  • 2 radiative heat conductivity
  • 3 thermal conductivity, heat conductivity
  • 4 heat conduction of superconductors
  • 5 thermal conduction of amorphous materials
  • 6 thermal conduction of metals
  Tavsiya etilgan manbalar