691

Barcha soʻzlar

1068

Bugun tarjima qilindi

228

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Ishqalanish
 • Ўзбек тилида

  Ишқаланиш

  • 1 Бир жисмнинг иккинчи жисмга нисбатан унинг юзаси бўйлаб ҳаракатида учрайдиган қаршилик, фрикция.
  Намуналар
  • 1 фрикцион узатма
  • 2 ташқи ишқаланиш
  • 3 ички ишқаланиш
  • 4 қовушқоқлик ишқаланиши
  • 5 чегаравий ишақаланиш
  • 6 суюқлик ишқаланиши
  • 7 бошланғич ишқаланиш
  • 8 сиртқи ишқаланиш
  • 9 ишқаланишга кўра йўқотишлар
  • 10 ишқаланиш билан пайвандлаш
  • 11 ишқаланиш иссиқлиги
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Ishqalanish

  • 1 Bir jismning ikkinchi jismga nisbatan uning yuzasi bo‘ylab harakatida uchraydigan qarshilik, friksiya.
  Namunalar
  • 1 friksion uzatma
  • 2 tashqi ishqalanish
  • 3 ichki ishqalanish
  • 4 qovushqoqlik ishqalanishi
  • 5 chegaraviy ishaqalanish
  • 6 suyuqlik ishqalanishi
  • 7 boshlang‘ich ishqalanish
  • 8 sirtqi ishqalanish
  • 9 ishqalanishga ko‘ra yo‘qotishlar
  • 10 ishqalanish bilan payvandlash
  • 11 ishqalanish issiqligi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Фрикция

  • 1 Сопротивление, которое испытывает одно тело, двигающееся относительно другого тела, находящегося с ним в полном контакте.
  Namunalar
  • 1 фрикционная подача
  • 2 внешнее трение
  • 3 внутреннее трение
  • 4 вязкостное трение
  • 5 граничное трение
  • 6 жидкостное трение
  • 7 начальное трение
  • 8 поверхностное трение
  • 9 потери на трение
  • 10 сварка трением
  • 11 теплота трения
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Friction

  • 1 the resistance that one surface or object encounters when moving over another ■ the action of one surface or object rubbing against another
  Namunalar
  • 1 friction feed
  • 2 external friction
  • 3 internal friction
  • 4 viscous friction
  • 5 boundary friction
  • 6 fluid friction
  • 7 starting friction
  • 8 skin friction
  • 9 friction loss
  • 10 friction welding
  • 11 friction heat
  Tavsiya etilgan manbalar