691

Barcha soʻzlar

2493

Bugun tarjima qilindi

602

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Interferensiya
 • Ўзбек тилида

  Интерференция

  • 1 ​Бир хил даврийликка эга тўлқинларнинг ўзаро тўқнашиши натижасида бир-бирини кучайтириши ёки сусайтириши ​
  Намуналар
  • 1 сўнувчи интерференция
  • 2 интерференцион чизиқлар (интерференциячизиқлари)
  • 3 ​интерференцион емирилиш​
  • 4 интерференцион микроскоп
  • 5 оптик тўлқинлар интерференцияси
  • 6 кучаювчи интерференция
  • 7 интерференция манзараси
  • 8 тўлқинлар интерференцияси
  • 9 интерференция ҳалқаси
  • 10 интерференцион аксланиш
  • 11 ранглар интерференцияси
  • 12 интерференция усули
  • 13 интерференцион ютувчи
  • 14 интерференцион қутбловчи
  • 15 интерференцион рефрактор
  • 16 интерференция эффекти
  • 17 когерентных тўлқинлар интерференцияси
  • 18 иккита тирқиш орқали интерференция
  • 19 рентген нурлари интерференцияси
  • 20 кусиз ўзаро таъсир ҳамда электромагнит ўзаро таъсир интерференцияси
  • 21 квант интерференцияси
  • 22 атомлар орасидаги интерференция
  • 23 кўп нурли интерференция
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Interferensiya

  • 1 Bir xil davriylikka ega to‘lqinlarning o‘zaro to‘qnashishi natijasida bir-birini kuchaytirishi yoki susaytirishi
  Namunalar
  • 1 so‘nuvchi interferensiya
  • 2 interferension chiziqlar (interferensiya chiziqlari)
  • 3 interferension yemirilish
  • 4 interferension mikroskop
  • 5 optik to‘lqinlar interferensiyasi
  • 6 kuchayuvchi interferensiya
  • 7 interferensiya manzarasi
  • 8 to‘lqinlar interferensiyasi
  • 9 interferensiya halqasi
  • 10 interferension akslanish
  • 11 ranglar interferensiyasi
  • 12 interferensiya usuli
  • 13 interferension yutuvchi
  • 14 interferension qutblovchi
  • 15 interferension refraktor
  • 16 interferensiya effekti
  • 17 kogerentnыx to‘lqinlar interferensiyasi
  • 18 ikkita tirqish orqali interferensiya
  • 19 rentgen nurlari interferensiyasi
  • 20 kusiz o‘zaro ta’sir hamda elektromagnit o‘zaro ta’sir interferensiyasi
  • 21 kvant interferensiyasi
  • 22 atomlar orasidagi interferensiya
  • 23 ko‘p nurli interferensiya
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Интерференция

  • 1 Взаимное усиление или ослабление при наложении друг на друга звуковых, электромагнитных волн с одинаковыми периодами.
  Namunalar
  • 1 destructive interference
  • 2 интерференционная полоса
  • 3 интерференционный износ
  • 4 интерференционный микроскоп
  • 5 интерференция оптических волн
  • 6 усиливающая интерференция
  • 7 картина интерференции
  • 8 интерференция волн
  • 9 интерференционное кольцо
  • 10 интерференционное отражение
  • 11 интерференционные цвета
  • 12 интерференционный метод
  • 13 интерференционный поглотитель
  • 14 интерференционный поляризатор
  • 15 интерференционный рефрактор
  • 16 интерференционный эффект
  • 17 интерференция когерентных волн
  • 18 интерференция от двух щелей
  • 19 интерференция рентгеновского излучения
  • 20 интерференция слабого и электромагнитного взаимодействий
  • 21 квантовая интерференция
  • 22 межатомная интерференция
  • 23 многолучевая интерференция
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Interference

  • 1 the combination of two or more electromagnetic waveforms to form a resultant wave in which the displacement is either reinforced or cancelled
  Namunalar
  • 1 гасящая интерференция
  • 2 interference fringe
  • 3 interference wear
  • 4 interference microscope
  • 5 optical interference
  • 6 constructive interference
  • 7 interference pattern
  • 8 wave interference
  • 9 interference ring
  • 10 interference reflection
  • 11 interference colors
  • 12 interference method
  • 13 interference absorber
  • 14 interference polarizer
  • 15 interference refractor
  • 16 interference effect
  • 17 coherent interference
  • 18 two-slit interference
  • 19 X-ray interference
  • 20 electroweak interference, weak-electromagnetic interference
  • 21 quantum interference
  • 22 interatomic interference
  • 23 multiple-beam interference, multipath interference
  Tavsiya etilgan manbalar