691

Barcha soʻzlar

1343

Bugun tarjima qilindi

206

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Intensivlik
 • Ўзбек тилида

  Интенсивлик

  • 1 вақт, ҳажм ёки юза бирлигига тўғри келаётган энергия миқдори ёки куч сингари катталикларнинг жадаллиги
  Намуналар
  • 1 ўтиш интенсивлиги
  • 2 ​тўлиқ интенсивлик​
  • 3 чегаравий интенсивлик​
  • 4 манба интенсивлиги
  • 5 товуш тўлқини интенсивлиги
  • 6 насосда (суюқликни) ҳайдаш интенсивлиги
  • 7 импульснинг интенсивлиги
  • 8 келиб тушаётган нурланиш интенсивлиги
  • 9 электростатик майдон интенсивлиги
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Intensivlik

  • 1 vaqt, hajm yoki yuza birligiga to‘g‘ri kelayotgan energiya miqdori yoki kuch singari kattaliklarning jadalligi
  Namunalar
  • 1 o‘tish intensivligi
  • 2 to‘liq intensivlik
  • 3 chegaraviy intensivlik
  • 4 manba intensivligi
  • 5 ​товуш тўлқини интенсивлиги​
  • 6 nasosda (suyuqlikni) haydash intensivligi
  • 7 impulsning intensivligi
  • 8 kelib tushayotgan nurlanish intensivligi
  • 9 elektrostatik maydon intensivligi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Интенсивность

  • 1 величина энергии или силы на единицу площади, объема, времени и т. д.
  Namunalar
  • 1 интенсивность перехода
  • 2 полная интенсивность
  • 3 пороговая интенсивность
  • 4 мощность источника
  • 5 интенсивность звуковой волны
  • 6 интенсивность накачки
  • 7 интенсивность импульса
  • 8 интенсивность падающего излучения
  • 9 напряжённость электростатического поля
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Intensity

  • 1 magnitude, as of energy or a force per unit of area, volume, time, etc.
  Namunalar
  • 1 transition intensity
  • 2 total intensity
  • 3 threshold intensity
  • 4 source intensity
  • 5 sound-wave intensity
  • 6 pumping intensity
  • 7 pulse intensity
  • 8 incident intensity
  • 9 electrostatic intensity
  Tavsiya etilgan manbalar