452

Barcha soʻzlar

2312

Bugun tarjima qilindi

149

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Infraqizil
 • Ўзбек тилида

  Инфрақизил

  • 1 Кўзга кўринадиган нурлар спектрининг қизил қисмидан кейинги ва сантиметрли микротўлқинлардан олдинги оралиқда жойлашган, тўлқин узунлиги 800 нм дан 1 мм гача бўлган ва асосан, қизиган жисмлар томонидан нурлатиладиган электромагнит нурланиш тури. Уни шунингдек "иссиқлик нурланиши" ҳам дейилади. Қисқартмаси ИҚ
  Намуналар
  • 1 инфрақизил нурланишларнинг ютилиш соҳаси
  • 2 инфрақизил нурланиш билан ишлайдиган нусха кўчириш аппарати
  • 3 инфрақизил нурланиш горелкаси
  • 4 инфрақизил нурланиш чироғи
  • 5 инфрақизил нурланишни қайд этиш/ўлчаш асбоби
  • 6 сунъий йўлдош бортига ўрнатилган инфрақизил нурланиш спектрометри
  • 7 инфрақизил нурланишлар спектри
  • 8 инфрақизил нурланиш орқали қуритиш
  • 9 инфрақизил таҳлили
  • 10 инфрақизил нурлатувчи манба
  • 11 инфрақизил қиздиргич
  • 12 инфрақизил нур диоди
  • 13 инфрақизил ёруғлик
  • 14 инфрақизил газоанализатор
  • 15 инфрақизил микроскоп
  • 16 инфрақизил бинокль
  • 17 инфрақизил линзали объектив
  • 18 инфрақизил нур
  • 19 инфрақизил порт (ИҚ-порт)
  • 20 инфрақизил нурлатувчи манба
  • 21 инфрақизил импульси
  • 22 инфрақизил сканер
  • 23 инфрақизил алоқа канали
  • 24 инфрақизил спектрал таҳлил
  • 25 инфрақизил ўзгартиргич
  • 26 конткактсиз инфрақизил датчик
  • 27 рақамли инфрақизил термометр
  • 28 инфрақизил тўлқинлари воситасида масофадан бошқариш
  • 29 инфрақизил нурланишларни ютувчи шиша
  • 30 инфрақизил нурлар воситасида нуқсонларни аниқлаш
  • 31 инфрақизил ҳалокати
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Infraqizil

  • 1 Ko‘zga ko‘rinadigan nurlar spektrining qizil qismidan keyingi va santimetrli mikroto‘lqinlardan oldingi oraliqda joylashgan, to‘lqin uzunligi 800 nm dan 1 mm gacha bo‘lgan va asosan, qizigan jismlar tomonidan nurlatiladigan elektromagnit nurlanish turi. Uni shuningdek “issiqlik nurlanishi” ham deyiladi. Qisqartmasi ИҚ
  Namunalar
  • 1 infraqizil nurlanishlarning yutilish sohasi
  • 2 infraqizil nurlanish bilan ishlaydigan nusxa ko‘chirish apparati
  • 3 infraqizil nurlanish gorelkasi
  • 4 infraqizil nurlanish chirog‘i
  • 5 infraqizil nurlanishni qayd etish/o‘lchash asbobi
  • 6 sun’iy yo‘ldosh bortiga o‘rnatilgan infraqizil nurlanish spektrometri
  • 7 infraqizil nurlanishlar spektri
  • 8 infraqizil nurlanish orqali quritish
  • 9 infraqizil tahlili
  • 10 infraqizil nurlatuvchi manba
  • 11 infraqizil qizdirgich
  • 12 infraqizil nur diodi
  • 13 infraqizil yorug‘lik
  • 14 infraqizil gazoanalizator
  • 15 infraqizil mikroskop
  • 16 infraqizil binokl
  • 17 infraqizil linzali obyektiv
  • 18 infraqizil nur
  • 19 infraqizil port (IQ-port)
  • 20 infraqizil nurlatuvchi manba
  • 21 infraqizil impulsi
  • 22 infraqizil skaner
  • 23 infraqizil aloqa kanali
  • 24 infraqizil spektral tahlil
  • 25 infraqizil o‘zgartirgich
  • 26 kontkaktsiz infraqizil datchik
  • 27 raqamli infraqizil termometr
  • 28 infraqizil to‘lqinlari vositasida masofadan boshqarish
  • 29 infraqizil nurlanishlarni yutuvchi shisha
  • 30 infraqizil nurlar vositasida nuqsonlarni aniqlash
  • 31 infraqizil halokati
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Orbita.Uz saytida e'lon qilingan maqola: Infraqizil, Ultrabinafsha, Rentgen va Gamma nurlanishlari
   Online Oʻqish: havola
 • Rus tilida

  Инфракрасный

  • 1 тип электромагнитного излучения в диапазоне частот, расположенном между красным диапазоном видимого света и диапазоном сантиметровых волн, т.е. соответствует излучаемому теплу и невидимо человеческому глазу. Сокращение ИК
  Namunalar
  • 1 полоса поглощения инфракрасного излучения
  • 2 термокопировальный аппарат с использованием инфракрасного излучения
  • 3 горелка инфракрасного излучения
  • 4 лампа инфракрасного излучения
  • 5 датчик инфракрасного излучения
  • 6 установленный на борту спутника спектрометр для измерения инфракрасного излучения
  • 7 область спектра инфракрасного излучения
  • 8 сушка инфракрасным излучением
  • 9 инфракрасный анализатор
  • 10 инфракрасный излучатель
  • 11 инфракрасный нагреватель
  • 12 инфракрасный светодиод
  • 13 инфракрасный свет
  • 14 инфракрасный газоанализатор
  • 15 инфракрасный микроскоп
  • 16 инфракрасный бинокль
  • 17 инфракрасный объектив
  • 18 инфракрасный луч
  • 19 инфракрасный порт (ИК-порт)
  • 20 инфракрасный излучатель
  • 21 инфракрасный импульс
  • 22 инфракрасный сканер
  • 23 инфракрасный канал связи
  • 24 инфракрасный спектральный анализ
  • 25 инфракрасный преобразователь
  • 26 инфракрасный бесконтактный датчик
  • 27 инфракрасный цифровой термометр
  • 28 инфракрасное дистанционное управление
  • 29 стекло, поглощающее инфракрасное излучение
  • 30 инфракрасная дефектоскопия
  • 31 инфракрасная катастрофа
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Infrared

  • 1 a type of electromagnetic radiation having a wavelength just greater than that of the red end of the visible light spectrum but less than that of microwaves. Infrared radiation has a wavelength from about 800 nm to 1 mm, and is emitted particularly by heated objects. Abbreviation IR
  Namunalar
  • 1 infrared absorption band
  • 2 infrared copier
  • 3 infrared radiant burner
  • 4 infrared radiation lamp
  • 5 infrared sensor
  • 6 satellite infrared radiation spectrometer
  • 7 infrared
  • 8 infrared dehydration
  • 9 infrared analyzer
  • 10 infrared emitter
  • 11 infrared heater
  • 12 infrared LED
  • 13 infrared light
  • 14 infrared gas analyzer
  • 15 infrared microscope
  • 16 infrared binoculars
  • 17 infrared lens
  • 18 infrared ray
  • 19 infrared port (IR port)
  • 20 infrared source
  • 21 infrared pulse
  • 22 infrared scanner
  • 23 infrared link
  • 24 infrared spectroscopic analysis
  • 25 infrared converter
  • 26 infrared telemetry touch probe
  • 27 infrared digital thermometer
  • 28 infrared remote control
  • 29 infrared absorbing glass
  • 30 infrared testing, thermal flaw detection
  • 31 infrared catastrophe
  Tavsiya etilgan manbalar