655

Barcha soʻzlar

89

Bugun tarjima qilindi

29

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Gisterezis
 • Ўзбек тилида

  Гистерезис

  • 1 Одатда физик системаларга тааллуқли бўлган хусусият. Гистеризис - системанинг берилган ташқи таъсирга нисбатан бироз кечикиб реакция намоён қилиши, яъни унинг ўзига аввалроқ берилган кучлар таъсирига (ички шартлар асосида) боғлиқ бўлиши
  Намуналар
  • 1 намланиш гистеризиси
  • 2 клапан гистеризиси
  • 3 айланиш гистеризиси
  • 4 частота гистеризиси
  • 5 кўтарма куч гистеризиси
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Gisterezis

  • 1 Odatda fizik sistemalarga taalluqli bo‘lgan xususiyat. Gisterizis - sistemaning berilgan tashqi ta’sirga nisbatan biroz kechikib reaksiya namoyon qilishi, ya’ni uning o‘ziga avvalroq berilgan kuchlar ta’siriga (ichki shartlar asosida) bog‘liq bo‘lishi
  Namunalar
  • 1 namlanish gisterizisi
  • 2 klapan gisterizisi
  • 3 aylanish gisterizisi
  • 4 chastota gisterizisi
  • 5 ko‘tarma kuch gisterizisi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Гистерезис

  • 1 свойство систем (обычно физических), которые не сразу реагируют на приложенные силы (внешние условия), в зависимости от сил, действовавших ранее, то есть системы зависят от собственной истории
  Namunalar
  • 1 гистерезис смачивания
  • 2 гистерезис клапана
  • 3 гистерезис вращения
  • 4 гистерезис частоты
  • 5 гистерезис подъёмной силы
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Hysteresis

  • 1 the phenomenon in which the value of a physical property lags behind changes in the effect causing it, as for instance when magnetic induction lags behind the magnetizing force
  Namunalar
  • 1 wetting hysteresis
  • 2 valve lag
  • 3 rotational hysteresis
  • 4 frequency hysteresis
  • 5 lift hysteresis
  Tavsiya etilgan manbalar