691

Barcha soʻzlar

2518

Bugun tarjima qilindi

609

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Gamma-nurlanishlar
 • Ўзбек тилида

  Гамма-нурланишлар

  • 1 Маълум электромагнит тўлқинлар ичида энг қисқа (0,1 нм дан кичик) тўлқин узунлигига эга бўлган нурланишлар спектри. (1 нм = 10–9 м)
  Намуналар
  • 1 албедоли гамма-нурланишлар
  • 2 каскад гамма-нурланишлар
  • 3 космик гамма-нурлар
  • 4 катта энергияли гамма-нурлар
  • 5 ўта катта энергияли гамма-нурлар
  • 6 парчаланиш гамма-нурланиши
  • 7 ядровий гамма-нурланиш
  • 8 бир лаҳзалик гамма-нурланиш
  • 9 пульсар гамма нурланиши
  • 10 тарқоқ гамма-нурланиш
  • 11 соф гамма-нурланиш
  • 12 юмшоқ гамма-нурлар
  • 13 Қуёш гамма-нурлари
  • 14 гамма-нурлар чақнаши
  • 15 гамма-нурлар дифракцияси
  • 16 саноат гамма-нурлар манбаи қурилмаси
  • 17 гамма-нурлар манбаи
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Gamma-nurlanishlar

  • 1 Ma’lum elektromagnit to‘lqinlar ichida eng qisqa (0,1 nm dan kichik) to‘lqin uzunligiga ega bo‘lgan nurlanishlar spektri. 1 nm = 10–9 m)
  Namunalar
  • 1 albedoli gamma-nurlanishlar
  • 2 kaskad gamma-nurlanishlar
  • 3 kosmik gamma-nurlar
  • 4 katta energiyali gamma-nurlar
  • 5 o‘ta katta energiyali gamma-nurlar
  • 6 parchalanish gamma-nurlanishi
  • 7 yadroviy gamma-nurlanish
  • 8 bir lahzalik gamma-nurlanish
  • 9 pulsar gamma nurlanishi
  • 10 tarqoq gamma-nurlanish
  • 11 sof gamma-nurlanish
  • 12 yumshoq gamma-nurlar
  • 13 yumshoq gamma-nurlar​
  • 14 gamma-nurlar chaqnashi
  • 15 gamma-nurlar difraksiyasi
  • 16 sanoat gamma-nurlar manbai qurilmasi
  • 17 gamma-nurlar manbai
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Гамма-излучение

  • 1 самая короткая (из известных) часть спектра электромагнитного из- лучения с длиной волны меньше 0,01 нанометра (1 нм = 10–9 м)
  Namunalar
  • 1 альбедное гамма-излучение
  • 2 каскадное гамма-излучение
  • 3 космическое гамма-излучение
  • 4 гамма-излучение большой энергии
  • 5 гамма-излучение сверхвысоких энергий
  • 6 гамма-излучение деления
  • 7 гамма-излучение ядер
  • 8 мгновенное гамма-излучение
  • 9 гамма-излучение пульсара
  • 10 рассеянное гамма-излучение
  • 11 чистое гамма-излучение
  • 12 мягкое гамма-излучение
  • 13 солнечное гамма-излучение
  • 14 вспышка гамма-излучения
  • 15 дифракция гамма-лучей
  • 16 промышленная гамма-установка
  • 17 источник гамма-излучения
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Gamma rays

  • 1 are a type of electromagnetic radiation that has a shorter wavelength (less than 0,01 nanometres) and higher energy than X-rays (1 nm = 10–9 m)
  Namunalar
  • 1 albedo gamma rays
  • 2 cascade gamma rays
  • 3 cosmic gamma rays
  • 4 energetic gamma rays
  • 5 extrahigh-energy gamma rays
  • 6 fission gamma rays
  • 7 nuclei gamma rays
  • 8 prompt gamma rays
  • 9 pulsar gamma rays
  • 10 scattered gamma rays
  • 11 pure gamma rays
  • 12 soft gamma rays
  • 13 solar gamma rays
  • 14 gamma ray burst
  • 15 gamma ray diffraction
  • 16 industrial gamma ray source
  • 17 gamma ray radiation source
  Tavsiya etilgan manbalar