655

Barcha soʻzlar

487

Bugun tarjima qilindi

142

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Fluktuatsiya
 • Ўзбек тилида

  Флуктуация

  • 1 Физик системанинг одатий кузатиладиган ўрта қийматидан тасодифан ва кескин оғиши, циклик ўзгаришлар, беқарорлик
  Намуналар
  • 1 ​ флуктуацион ўзаро таъсир​
  • 2 флуктуацион шовқин
  • 3 босим флуктуацияси
  • 4 тасодифий флуктуация
  • 5 гигротермик флуктуация
  • 6 иссиқлик флуктуацияси
  • 7 флуктуацион майдон
  • 8 флуктуацион ҳодиса
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Fluktuatsiya

  • 1 Fizik sistemaning odatiy kuzatiladigan o‘rta qiymatidan tasodifan va keskin og‘ishi, siklik o‘zgarishlar, beqarorlik
  Namunalar
  • 1 fluktuatsion o‘zaro ta’sir
  • 2 fluktuatsion shovqin
  • 3 bosim fluktuatsiyasi
  • 4 tasodifiy fluktuatsiya
  • 5 gigrotermik fluktuatsiya
  • 6 issiqlik fluktuatsiyasi
  • 7 fluktuatsion maydon
  • 8 fluktuatsion hodisa
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Флуктуация

  • 1 Случайное отклонение физической величины от её среднего значения; цикличные колебания, нестабильность.
  Namunalar
  • 1 флуктуационное взаимодействие
  • 2 флуктуационный шум; дробовой шум
  • 3 колебание давления
  • 4 случайная флуктуация
  • 5 гигротермическая флуктуация
  • 6 тепловая флуктуация
  • 7 флуктуационное поле
  • 8 флуктуационные явления
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Fluctuation

  • 1 an irregular rising and falling in number or amount; a variation
  Namunalar
  • 1 fluctuation interaction
  • 2 fluctuation noise
  • 3 pressure fluctuation
  • 4 random fluctuation
  • 5 hygrothermal fluctuation
  • 6 thermal fluctuation
  • 7 fluctuation field
  • 8 fluctuation phenomena
  Tavsiya etilgan manbalar