655

Barcha soʻzlar

469

Bugun tarjima qilindi

141

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Entalpiya
 • Ўзбек тилида

  Энтальпия

  • 1 Системадаги умумий иссиқлик миқдори йиғиндисига эквивалент бўлган термодинамик қиймат; Системанинг ички энергияси билан босим ҳамда ҳажмнинг кўпайтмасининг йиғиндисига тенг
  Намуналар
  • 1 моляр энтальпия
  • 2 тўлиқ энтальпия
  • 3 парциаль энтальпия
  • 4 эркин энтальпия
  • 5 мувозанат энтальпияси
  • 6 активация энтальпияси
  • 7 йўқотиш энтальпияси
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Entalpiya

  • 1 Sistemadagi umumiy issiqlik miqdori yig‘indisiga ekvivalent bo‘lgan termodinamik qiymat; Sistemaning ichki energiyasi bilan bosim hamda hajmning ko‘paytmasining yig‘indisiga teng
  Namunalar
  • 1 molyar entalpiya
  • 2 to‘liq entalpiya
  • 3 parsial entalpiya
  • 4 erkin entalpiya
  • 5 muvozanat entalpiyasi
  • 6 aktivatsiya entalpiyasi
  • 7 yo‘qotish entalpiyasi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Энтальпия

  • 1 термодинамическая величина, эквивалентная суммарному теплосодержанию системы. Он равен внутренней энергии системы плюс произведение давления и объема
  Namunalar
  • 1 молярная энтальпия
  • 2 полная энтальпия
  • 3 парциальная энтальпия
  • 4 свободная энтальпия
  • 5 равновесная энтальпия
  • 6 энтальпия активации
  • 7 потеря энтальпии
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Enthalpy

  • 1 a thermodynamic quantity equivalent to the total heat content of a system. It is equal to the internal energy of the system plus the product of pressure and volume
  Namunalar
  • 1 molar enthalpy
  • 2 total enthalpy, stagnation enthalpy
  • 3 partial enthalpy
  • 4 free enthalpy
  • 5 equilibrium enthalpy
  • 6 enthalpy of activation
  • 7 outflow of enthalpy
  Tavsiya etilgan manbalar