665

Barcha soʻzlar

118

Bugun tarjima qilindi

23

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Elektrolit
 • Ўзбек тилида

  Электролит

  • 1 эритма кўринишида электр токини ўтказадиган ва бу орқали ўзи ҳам таркибий қисмларга парчаланадиган модда
  Намуналар
  • 1 кислотавий электролит
  • 2 коллоидал электролит
  • 3 Эркин электролит
  • 4 ифлосланган электролит
  • 5 суюқ электролит
  • 6 полимерли электролит
  • 7 анодлаш учун электролит
  • 8 никеллаш учун электролит
  • 9 рух қопламаси учун электролит
  • 10 электролит эритмаси
  • 11 электролит сатҳи
  • 12 ишқорий электролит
  • 13 электролит чиқиб кетиши
  • 14 электролитнинг ўтказувчанлиги
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Elektrolit

  • 1 eritma ko‘rinishida elektr tokini o‘tkazadigan va bu orqali o‘zi ham tarkibiy qismlarga parchalanadigan modda
  Namunalar
  • 1 kislotaviy elektrolit
  • 2 kolloidal elektrolit
  • 3 Erkin elektrolit
  • 4 ifloslangan elektrolit
  • 5 suyuq elektrolit
  • 6 polimerli elektrolit
  • 7 anodlash uchun elektrolit
  • 8 nikellash uchun elektrolit
  • 9 rux qoplamasi uchun elektrolit
  • 10 elektrolit eritmasi
  • 11 elektrolit sathi
  • 12 ishqoriy elektrolit
  • 13 elektrolit chiqib ketishi
  • 14 elektrolitning o‘tkazuvchanligi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Электролит

  • 1 вещество, которое в растворе проводит электрический ток и распадается при этом
  Namunalar
  • 1 кислотный электролит
  • 2 коллоидный электролит
  • 3 свободный электролит
  • 4 загрязнённый электролит
  • 5 жидкий электролит
  • 6 полимерный электролит
  • 7 электролит для анодирования
  • 8 электролит для никелирования
  • 9 электролит для цинкования
  • 10 раствор электролита
  • 11 уровень электролита
  • 12 щелочной электролит
  • 13 утечка электролита
  • 14 электролита проводимость
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Electrolyte

  • 1 a liquid or gel which contains ions and can be decomposed by electrolysis, e.g. that present in a battery
  Namunalar
  • 1 acid electrolyte
  • 2 colloidal electrolyte
  • 3 flooded electrolyte
  • 4 foul electrolyte
  • 5 liquid electrolyte
  • 6 polymer electrolyte
  • 7 anodizing electrolyte
  • 8 nickel solution
  • 9 zinc solution
  • 10 electrolytic solution
  • 11 electrolyte level
  • 12 alkali electrolyte
  • 13 electrolyte leakage
  • 14 electrolytic conduction
  Tavsiya etilgan manbalar