665

Barcha soʻzlar

62

Bugun tarjima qilindi

22

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

EYuK
 • Ўзбек тилида

  ЭЮК

  • 1 қис ЭлектрЮритувчи Куч

   электронларнинг занжирдаги икки нуқта орасидаги потенциаллар фарқини енгиб ўтиши учун талаб этиладиган энергия миқдори;

  Намуналар
  • 1 ўзгарувчин ЭЮК
  • 2 ўзгарувчин ЭЮК генератори
  • 3 индукцияланган ЭЮК
  • 4 гальваник ЭЮК
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  EYuK

  • 1 qis ElektrYuрrituvchi Kuch

   elektronlarning zanjirdagi ikki nuqta orasidagi potensiallar farqini yengib o‘tishi uchun talab etiladigan energiya miqdori;

  Namunalar
  • 1 o‘zgaruvchin EYuK
  • 2 o‘zgaruvchin EYuK generatori
  • 3 induksiyalangan EYUK
  • 4 galvanik EYUK
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  ЭДС

  • 1 сокр ЭлектроДвижущая Сила

   энергия, требуемая для перемещения единицы заряда электричества по цепи, т.е. для преодоления разности потенциалов между двумя точками цепи;

  Namunalar
  • 1 переменная ЭДС (электродвижущая сила)
  • 2 генератор переменной ЭДС (электродвижущая сила)
  • 3 наведённая электродвижущая сила
  • 4 гальваническая эдс
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  EMF

  • 1 abb ElectroMotive Force

   a difference in potential that tends to give rise to an electric current

  Namunalar
  • 1 alternating electromotive force
  • 2 alternating-electromotive generator
  • 3 induced electromotive force
  • 4 galvanic electromotive force
  Tavsiya etilgan manbalar