691

Barcha soʻzlar

1185

Bugun tarjima qilindi

191

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Dispersiya
 • Ўзбек тилида

  Дисперсия

  • 1 оқ нурнинг турли рангларга, ёки бошқа турдаги нурланишларга парчаланиб тақсимланиши
  Намуналар
  • 1 товуш дисперсияси
  • 2 тўлқин дисперсияси
  • 3 модданинг магнит хоссалари дисперсияси
  • 4 ультратовушнинг суюқликларда дисперсияланиши
  • 5 тўлиқ дисперсия
  • 6 резонансли дисперсия
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Dispersiya

  • 1 oq nurning turli ranglarga, yoki boshqa turdagi nurlanishlarga parchalanib taqsimlanishi
  Namunalar
  • 1 tovush dispersiyasi
  • 2 toʻlqin dispersiyasi
  • 3 moddaning magnit xossalari dispersiyasi
  • 4 ultratovushning suyuqliklarda dispersiyalanishi
  • 5 toʻliq dispersiya
  • 6 rezonansli dispersiya
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Дисперсия

  • 1 разделение белого света на цвета или любое излучение в соответствии с длиной волны
  Namunalar
  • 1 акустическая дисперсия
  • 2 дисперсия волн
  • 3 дисперсия магнитных свойств (вещества)
  • 4 дисперсия ультразвука в жидкостях
  • 5 полная дисперсия
  • 6 резонансная дисперсия (звука)
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Dispersion

  • 1 the separation of white light into colours or of any radiation according to wavelength
  Namunalar
  • 1 acoustic dispersion
  • 2 wave dispersion
  • 3 dispersion of magnetic properties
  • 4 ultrasonic dispersion in fluids
  • 5 total dispersion
  • 6 resonance dispersion
  Tavsiya etilgan manbalar