665

Barcha soʻzlar

172

Bugun tarjima qilindi

23

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Atmosfera
 • Ўзбек тилида

  Атмосфера

  • 1 Ер ва бошқа айрим сайёралар сиртини ўраб турувчи газсимон қобиқ. Атмосфера ўз сайёраси билан яхлит бир-бутунликда бўлади.
  Намуналар
  • 1 атмосфера шаффофлиги
  • 2 тажовузкор атмосфера
  • 3 портлаш хавфи бор атмосфера
  • 4 ифлосланган атмосфера
  • 5 атмосферанинг ифлосланиши
  • 6 беғубор атмосфера
  • 7 атмосферадаги ютилиш
  • 8 атмосферанинг юқори қатламлари
  • 9 атмосфера чегараси
  • 10 ортиқча атмосфера
  • 11 атмосферанинг қуйи қатламлари
  • 12 бир жинсли атмосфера
  • 13 сайёра атмосфераси
  • 14 зич атмосфера
  • 15 сийрак атмосфера
  • 16 сокин атмосфера
  • 17 турбулент атмосфера
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Atmosfera

  • 1 Yer va boshqa ayrim sayyoralar sirtini o‘rab turuvchi gazsimon qobiq. Atmosfera o‘z sayyorasi bilan yaxlit bir-butunlikda bo‘ladi.
  Namunalar
  • 1 atmosfera shaffofligi
  • 2 tajovuzkor atmosfera
  • 3 portlash xavfi bor atmosfera
  • 4 ifloslangan atmosfera
  • 5 atmosferaning ifloslanishi
  • 6 beg‘ubor atmosfera
  • 7 atmosferadagi yutilish
  • 8 atmosferaning yuqori qatlamlari
  • 9 atmosfera chegarasi
  • 10 ortiqcha atmosfera
  • 11 atmosferaning quyi qatlamlari
  • 12 bir jinsli atmosfera
  • 13 sayyora atmosferasi
  • 14 zich atmosfera
  • 15 siyrak atmosfera
  • 16 sokin atmosfera
  • 17 turbulent atmosfera
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Атмосфера

  • 1 Газообразная оболочка, окружающая Землю и некоторые другие планеты и движущаяся с ними в мировом пространстве как единое целое.
  Namunalar
  • 1 прозрачность атмосферы
  • 2 агрессивная атмосфера
  • 3 взрывоопасная атмосфера
  • 4 загрязненная атмосфера
  • 5 загрязнение атмосферы
  • 6 незапыленная атмосфера
  • 7 атмосферное поглощение
  • 8 верхние слои атмосферы
  • 9 граница атмосферы
  • 10 избыточная атмосфера
  • 11 нижние слои атмосферы
  • 12 однородная атмосфера
  • 13 планетная атмосфера
  • 14 плотная атмосфера
  • 15 разрежённая атмосфера
  • 16 спокойная атмосфера
  • 17 турбулентная атмосфера
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Atmosphere

  • 1 the envelope of gases surrounding the earth or another planet
  Namunalar
  • 1 atmosphere transparency
  • 2 aggressive atmosphere
  • 3 explosive atmosphere
  • 4 polluted atmosphere
  • 5 atmosphere contamination
  • 6 dust-free atmosphere
  • 7 atmosphere absorption
  • 8 upper atmosphere
  • 9 atmosphere boundary
  • 10 gauge atmosphere
  • 11 lower atmosphere
  • 12 uniform atmosphere, homogeneous atmosphere
  • 13 planetary atmosphere
  • 14 dense atmosphere
  • 15 rarefied atmosphere, tenuous atmosphere
  • 16 quiet atmosphere
  • 17 turbulent atmosphere
  Tavsiya etilgan manbalar