691

Barcha soʻzlar

1370

Bugun tarjima qilindi

206

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Angstrem
 • Ўзбек тилида

  Ангстрем

  • 1 Бир сантиметрнинг юз миллиондан бир улушига тенг бўлган (10−10 метр) узунлик бирлиги. Атом физикасида тўлқин узунликлари ва атомлар орасидаги масофаларни ифодалаш учун ишлатилади. Белгиланиши: Å
  Намуналар
  • 1 ангстрем бўйича дискретлик
  • 2 позицияланиш дискретлигининг ангстремларда ифодаланиши
  Тавсия этилган манбалар
  • 1 Orbita.Uz​ сайтида эълон қилинган мақола: Ангстрем
   Онлайн ўқиш: ҳавола
 • O‘zbek tilida

  Angstrem

  • 1 Bir santimetrning yuz milliondan bir ulushiga teng bo‘lgan (10−10 metr) uzunlik birligi. Atom fizikasida to‘lqin uzunliklari va atomlar orasidagi masofalarni ifodalash uchun ishlatiladi. Belgilanishi: Å
  Namunalar
  • 1 angstrem bo‘yicha diskretlik
  • 2 pozitsiyalanish diskretligining angstremlarda ifodalanishi
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Orbita.Uz saytida e'lon qilingan maqola: Angstrem
   Online Oʻqish: havola
 • Rus tilida

  Ангстрем

  • 1 единица длины, равная одной стомиллионной доле сантиметра (10−10 м) применяется в основном в атомной физике, для обозначения длины волн и межатомных дистанций. Обозначение: Å
  Namunalar
  • 1 дискретность в ангстремах
  • 2 дискретность позиционирования в ангстремах
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Angstrom

  • 1 a unit of length equal to one hundred-millionth of a centimetre, 10−10 metre, used mainly to express wavelengths and interatomic distances. Symbol: Å
  Namunalar
  • 1 angstrom resolution
  • 2 angstrom-positioning resolution
  Tavsiya etilgan manbalar