691

Barcha soʻzlar

1031

Bugun tarjima qilindi

219

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Alfa-zarracha
 • Ўзбек тилида

  Альфа-заррача

  • 1 Айрим радиоактив моддалар томонидан нурлантириладиган гелий атоми ядроси.
  • 2 ​Икки протон ва икки нейтрондан ташкил топган ҳамда ядровий парчаланиш жараёнида баъзи радиоактив моддалардан чиқадиган ионловчи зарра.​
  Намуналар
  • 1 Космик альфа-зарра
  • 2 Қуёшдан келиб чиққан альфа-зарра
  • 3 Тезкор альфа-зарра
  • 4 Суст альфа-зарра
  • 5 Бирламчи альфа-зарра
  • 6 релятивистик альфа-зарра
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Alfa-zarracha

  • 1 Ayrim radioaktiv moddalar tomonidan nurlantiriladigan geliy atomi yadrosi.
  • 2 Ikki proton va ikki neytrondan tashkil topgan hamda yadroviy parchalanish jarayonida ba’zi radioaktiv moddalardan chiqadigan ionlovchi zarra.
  Namunalar
  • 1 Kosmik alfa-zarra
  • 2 Quyoshdan kelib chiqqan alfa-zarra
  • 3 Tezkor alfa-zarra
  • 4 Sust alfa-zarra
  • 5 Birlamchi alfa-zarra
  • 6 relyativistik alfa-zarra
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Mariya Kyuri. Elementlar va radioaktivlik. © Adela Muñoz Páez. O‘zbek tiliga www.Orbita.Uz sayti tarjimasi-2017
   Online Oʻqish: havola
 • Rus tilida

  Альфа-частица

  • 1 Яд­ро атома гелия, испускаемое некоторыми радиоактивными веществами.
  • 2 Ионизирующая частица, состоящая из двух протонов и двух нейтронов и испускаемая некоторыми радиоактивными веществами в процессе ядерного распада.
  Namunalar
  • 1 альфа-частица космического происхождения
  • 2 альфа-частица солнечного происхождения
  • 3 быстрая альфа-частица
  • 4 медленная альфа-частица
  • 5 первичная альфа-частица
  • 6 релятивистская альфа-частица
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Alpha particle

  • 1 a helium nucleus emitted by some radioactive substances, originally regarded as a ray
  • 2 A particle of 2 protons and 2 neutrons (essentially a helium nucleus) that is emitted by an unstable radioactive nucleus during radioactive decay. It is a relatively low-penetration particle due its comparatively low energy and high mass.
  Namunalar
  • 1 cosmic alpha particle
  • 2 solar alpha particle
  • 3 fast alpha particle
  • 4 slow alpha particle
  • 5 primary alpha particle
  • 6 relativistic alpha particle
  Tavsiya etilgan manbalar