655

Barcha soʻzlar

481

Bugun tarjima qilindi

142

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Akustika
 • Ўзбек тилида

  Акустика

  • 1 Физиканинг товуш тўлқинларини ва товуш билан боғлиқ ҳодисаларни ўрганиш билан шуғулланувчи қисми, товуш ҳақидаги фан
  Намуналар
  • 1 хона акустикаси
  • 2 гипертовуш акустикаси
  • 3 океан акустикаси
  • 4 ультратовуш акустикаси
  • 5 бино акустикаси
  • 6 ҳаракатланувчи муҳит акустикаси
  • 7 товуш частоталари акустикаси
  • 8 ахритектура иншоотлари акустикаси
  • 9 мусиқа асбоблари акустикаси
  • 10 молекуляр акустика
  • 11 шаҳарсозлик акустикаси
  • 12 атмосфера акустикаси
  • 13 авиация акустикаси
  • 14 сувости акустикаси
  • 15 ночизиқли акустика
  Тавсия этилган манбалар
  • 1 © Orbita.Uz сайтида эълон қилинган мақола: Товуш
   Онлайн ўқиш: ҳавола
 • O‘zbek tilida

  Akustika

  • 1 Fizikaning tovush to‘lqinlarini va tovush bilan bog‘liq hodisalarni o‘rganish bilan shug‘ullanuvchi qismi, tovush haqidagi fan
  Namunalar
  • 1 xona akustikasi
  • 2 gipertovush akustikasi
  • 3 okean akustikasi
  • 4 ultratovush akustikasi
  • 5 bino akustikasi
  • 6 harakatlanuvchi muhit akustikasi
  • 7 tovush chastotalari akustikasi
  • 8 axritektura inshootlari akustikasi
  • 9 musiqa asboblari akustikasi
  • 10 molekulyar akustika
  • 11 shaharsozlik akustikasi
  • 12 atmosfera akustikasi
  • 13 aviatsiya akustikasi
  • 14 suvosti akustikasi
  • 15 nochiziqli akustika
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 © Orbita.Uz saytida e'lon qilingan maqola: Tovush
   Online Oʻqish: havola
 • Rus tilida

  Акустика

  • 1 Раздел физики, изучающий упругие волны от самых низких до самых высоких частот (инфразвук, звук, ультразвук и гиперзвук) ; учение о звуке вообще.
  Namunalar
  • 1 акустика помещений
  • 2 акустика гиперзвука
  • 3 акустика океана
  • 4 акустика ультразвука
  • 5 акустика здания
  • 6 акустика движущихся сред
  • 7 акустика звуковых частот
  • 8 акустика архитектурных сооружений
  • 9 акустика музыкальных инструментов
  • 10 молекулярная акустика
  • 11 градостроительная акустика
  • 12 атмосферная акустика
  • 13 авиационная акустика
  • 14 подводная акустика
  • 15 нелинейная акустика
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Acoustics

  • 1 he science concerned with the production, control, transmission, reception, and effects of sound.
  Namunalar
  • 1 acoustics of rooms
  • 2 microwave acoustics, hypersonics
  • 3 ocean acoustics
  • 4 ultrasonics
  • 5 building acoustics
  • 6 moving-media acoustics, acoustics of flowing media
  • 7 audioacoustics
  • 8 architectural acoustics
  • 9 musical acoustics
  • 10 molecular acoustics
  • 11 urban acoustics
  • 12 atmospheric acoustics
  • 13 aeronautical acoustics
  • 14 underwater acoustics
  • 15 nonlinear acoustics
  Tavsiya etilgan manbalar