691

Barcha soʻzlar

1206

Bugun tarjima qilindi

167

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Tengsizlik
 • Ўзбек тилида

  Тенгсизлик

  • 1 сонлар ва қийматлар ўртасидаги улардан қай бири бошқасидан катта ёки кичик эканини кўрсатувчи нисбат. ≠ ‘тенг эмас’, > ‘катта’, ёки < ‘кичик’ белгилари орқали ифодаланади
  Намуналар
  • 1 мутлақ тенгсизлик
  • 2 шартли тенгсизлик
  • 3 ноқатъий тенгсизлик
  • 4 вектор тенгсизлиги
  • 5 уч чизиқли тенгсизлик
  • 6 ёрдамчи тенгсизлик
  • 7 кучли тенгсизлик
  • 8 қатъий тенгсизлик
  • 9 кўп чизиқли тенглама
  • 10 скаляр тенгсизлик
  • 11 тескари тенгсизлик
  • 12 иррационал тенгсизлик
  • 13 интеграл тенгсизлик
  • 14 ечимга эга бўлмайдиган тенгсизлик
  • 15 экспоненциал (кўрсаткичли) тенгсизлик
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Tengsizlik

  • 1 sonlar va qiymatlar o‘rtasidagi ulardan qay biri boshqasidan katta yoki kichik ekanini ko‘rsatuvchi nisbat. ≠ ‘teng emas’, > ‘katta’, yoki < ‘kichik’ belgilari orqali ifodalanadi
  Namunalar
  • 1 mutlaq tengsizlik
  • 2 shartli tengsizlik
  • 3 noqat’iy tengsizlik
  • 4 vektor tengsizligi
  • 5 uch chiziqli tengsizlik
  • 6 yordamchi tengsizlik
  • 7 kuchli tengsizlik
  • 8 qat’iy tengsizlik
  • 9 ko‘p chiziqli tenglama
  • 10 skalyar tengsizlik
  • 11 teskari tengsizlik
  • 12 irratsional tengsizlik
  • 13 integral tengsizlik
  • 14 yechimga ega bo‘lmaydigan tengsizlik
  • 15 eksponensial (ko‘rsatkichli) tengsizlik
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Неравенство

  • 1 соотношения между числами или величинами, указывающие, какие из них больше других. Выражается символами ≠ ‘не равен’, > ‘больше’, или < ‘меньше’
  Namunalar
  • 1 абсолютное неравенство
  • 2 условное неравенство
  • 3 нестрогое неравенство
  • 4 векторное неравенство
  • 5 трилинейное неравенство
  • 6 вспомогательное неравенство
  • 7 сильное неравенство
  • 8 строгое неравенство
  • 9 полулинейное неравенство
  • 10 скалярное неравенство
  • 11 обратное неравенство
  • 12 иррациональное неравенство
  • 13 интегральное неравенство
  • 14 недопустимое неравенство
  • 15 экспоненциальное [показательное] неравенство
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Inequality

  • 1 the relation between two expressions that are not equal, employing a sign such as ≠ ‘not equal to’, > ‘greater than’, or < ‘less than’
  Namunalar
  • 1 absolute inequality
  • 2 conditional inequality
  • 3 unstrict inequality
  • 4 vector inequality
  • 5 trilinear inequality
  • 6 subsidiary inequality
  • 7 strong inequality
  • 8 strict inequality
  • 9 semilinear inequality
  • 10 scalar inequality
  • 11 reverse inequality
  • 12 irrational inequality
  • 13 integral inequality
  • 14 infeasible inequality
  • 15 exponential inequality
  Tavsiya etilgan manbalar