665

Barcha soʻzlar

58

Bugun tarjima qilindi

21

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Platon jismlari
 • Ўзбек тилида

  Платон жисмлари

  • 1 5 хил мунтазам қавариқ кўпбурчаклар (симметрик уч ўлчамли шакллар) учун умумий ном, булар: тетраэдр (тўртта тўғри тўртбурчак), октаэдр (саккизта учбурчак), икосаэдр (20 та учбурчак), куб (6 та квадрат), додекаэдр (12 та бешбурчак)
  Намуналар
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Platon jismlari

  • 1 5 xil muntazam qavariq ko‘pburchaklar (simmetrik uch o‘lchamli shakllar) uchun umumiy nom, bular: tetraedr (to‘rtta to‘g‘ri to‘rtburchak), oktaedr (sakkizta uchburchak), ikosaedr (20 ta uchburchak), kub (6 ta kvadrat), dodekaedr (12 ta beshburchak)
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Платоновы тела

  • 1 Общее названия для пяти регулярных выпуклых многогранников (симметричные трехмерные фигуры): тетраэдр (состоящий из 4 правильных треугольников), октаэдр (состоящий из 8 треугольников), икосаэдр (состоящий из 20 треугольников), куб (состоящий из 6 квадратов) и додекаэдр (состоящий из 12 пятиугольников)
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Platonic solid

  • 1 the five regular convex polyhedra (symmetrical 3-dimensional shapes): the tetrahedron (made up of 4 regular triangles), the octahedron (made up of 8 triangles), the icosahedron (made up of 20 triangles), the cube (made up of 6 squares) and the dodecahedron (made up of 12 pentagons)
  Namunalar
  Tavsiya etilgan manbalar