655

Barcha soʻzlar

49

Bugun tarjima qilindi

29

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Mavhum son
 • Ўзбек тилида

  Мавҳум сон

  • 1 bi кўринишидаги сон бўлиб, бунда, b - ҳақиқий сон, i - эса қиймати √-1 га тенг бўлган «мавҳум бирлик» (яъни i2 = -1)
  Намуналар
  • 1 соф мавҳум сон
  • 2 мавҳум сонлар шкаласи
  • 3 мавҳум сонлар ўқи
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Mavhum son

  • 1 bi ko‘rinishidagi son bo‘lib, bunda, b - haqiqiy son, i - esa qiymati √-1 ga teng bo‘lgan “mavhum birlik” (ya’ni i2 = -1)
  Namunalar
  • 1 sof mavhum son
  • 2 mavhum sonlar shkalasi
  • 3 mavhum sonlar o‘qi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Мнимое число

  • 1 числа в виде bi, где b - действительное число, а i - «мнимая единица», равная √-1 (т.е. i2 = -1)
  Namunalar
  • 1 чисто мнимое число
  • 2 шкала мнимых чисел
  • 3 мнимая ось, ось мнимых чисел
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Imaginary numbers

  • 1 numbers in the form bi, where b is a real number and i is the “imaginary unit”, equal to √-1 (i.e. i2 = -1)
  Namunalar
  • 1 pure imaginary number
  • 2 scale of imaginaries
  • 3 axis of imaginaries
  Tavsiya etilgan manbalar