691

Barcha soʻzlar

1379

Bugun tarjima qilindi

206

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Ehtimollar nazariyasi
 • Ўзбек тилида

  Эҳтимоллар назарияси

  • 1 амалий математиканинг эҳтимолийлик ва тасодифийлик қонуниятларини ўрганиш билан шуғулланувчи қисми
  Намуналар
  • 1 эҳтимоллар назарияси аксиоматикаси
  • 2 эҳтимолийликнинг тақсимланиши
  • 3 эҳтимолийлик усули
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Ehtimollar nazariyasi

  • 1 amaliy matematikaning ehtimoliylik va tasodifiylik qonuniyatlarini o‘rganish bilan shug‘ullanuvchi qismi
  Namunalar
  • 1 ehtimollar nazariyasi aksiomatikasi
  • 2 ehtimoliylikning taqsimlanishi
  • 3 ehtimoliylik usuli
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Теория вероятностей

  • 1 раздел прикладной математики, изучающий законы распределения вероятностей.
  Namunalar
  • 1 аксиоматика теории вероятностей
  • 2 распределение вероятности
  • 3 вероятностный метод
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Probability theory

  • 1 the branch of mathematics concerned with analysis of random variables and events, and with the interpretation of probabilities (the likelihood of an event happening)
  Namunalar
  • 1 axiomatics of probability theory
  • 2 probability distribution
  • 3 probabilistic method
  Tavsiya etilgan manbalar