575

Barcha soʻzlar

2626

Bugun tarjima qilindi

80

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Algoritm
Shuningek, quyidagilar topildi: :
 • Ўзбек тилида

  Алгоритм

  • 1 Қидирилаётган қийматни ёки натижани ҳисоблаш учун бажариладиган ҳисоб-китоб амаллари кетма-кетлиги
  Намуналар
  • 1 прогнозлаш алгортими
  • 2 таркибий алгоритм
  • 3 структуралаш алгоритми
  • 4 бўлиш алгоритми
  • 5 бошқарувчи қурилма алгортими
  • 6 аниқлаш алгортими
  • 7 нотўғри (носоз) алгоритм
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Algoritm

  • 1 Qidirilayotgan qiymatni yoki natijani hisoblash uchun bajariladigan hisob-kitob amallari ketma-ketligi
  Namunalar
  • 1 prognozlash algortimi
  • 2 tarkibiy algoritm
  • 3 strukturalash algoritmi
  • 4 bo‘lish algoritmi
  • 5 boshqaruvchi qurilma algortimi
  • 6 aniqlash algortimi
  • 7 noto‘g‘ri (nosoz) algoritm
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Алгоритм

  • 1 Последовательность проведения вычислительных операций для определения искомого результата, искомой величины.
  Namunalar
  • 1 алгоритм прогнозирования
  • 2 составной алгоритм
  • 3 алгоритм структурирования
  • 4 алгоритм деления
  • 5 алгоритм управляющего устройства
  • 6 алгоритм обнаружения (выявления)
  • 7 неправильный (некорректный) алгоритм
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Algorithm

  • 1 a series of mathematical steps, especially in a computer programme, which will give you the answer to a particular kind of problem or question.
  Namunalar
  • 1 prediction algorithm
  • 2 composite algorithm
  • 3 structuring algorithm
  • 4 algorithm for division
  • 5 controller algorithm
  • 6 detection algorithm
  • 7 incorrect algorithm
  Tavsiya etilgan manbalar