655

Barcha soʻzlar

516

Bugun tarjima qilindi

143

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Additivlik
 • Ўзбек тилида

  Аддитивлик

  • 1 Катталикнинг қиймати: бутун объектнинг шундай қийматики, у унинг бўлак ва қисмларининг қийматларини исталган тарзда ва тартибда ўзаро қўшиб чиқилганда ҳам бир хил чиқади
  Намуналар
  • 1 нурланиш аддитивлиги
  • 2 генларнинг таъсир аддитивлиги
  • 3 қисман аддитивлик
  • 4 тўлиқ аддитивлик
  • 5 мутлақ аддитивлик
  • 6 қатъий аддитивлик
  • 7 аддитивлик қонуни
  • 8 аддитивлик критерийси
  • 9 аддитивлик шарти
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Additivlik

  • 1 Kattalikning qiymati: butun obyektning shunday qiymatiki, u uning bo‘lak va qismlarining qiymatlarini istalgan tarzda va tartibda o‘zaro qo‘shib chiqilganda ham bir xil chiqadi
  Namunalar
  • 1 nurlanish additivligi
  • 2 genlarning ta’sir additivligi
  • 3 qisman additivlik
  • 4 to‘liq additivlik
  • 5 mutlaq additivlik
  • 6 qat’iy additivlik
  • 7 additivlik qonuni
  • 8 additivlik kriteriysi
  • 9 additivlik sharti
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Аддитивность

  • 1 Свойство величин: значение величины, соответствующее целому объекту, равно сумме значений величин, соответствующих его частям при любом возможном разбиении объекта на части.
  Namunalar
  • 1 аддитивность облучения
  • 2 аддитивность действия генов
  • 3 частичная аддитивность
  • 4 полная аддитивность
  • 5 абсолютная аддитивность
  • 6 строгая аддитивность
  • 7 закон аддитивности
  • 8 критерий аддитивности
  • 9 условие аддитивности
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Additivity

  • 1 characterized by, being, or producing effects (such as drug responses or gene products) that when the causative factors act together are the sum of their individual effects
  Namunalar
  • 1 additivity of irradiation
  • 2 addition of genes action, additive gene effect
  • 3 partial additivity
  • 4 total additivity, complete additivity
  • 5 absolute additivity
  • 6 strict additivity
  • 7 additivity law
  • 8 additivity test
  • 9 additivity condition
  Tavsiya etilgan manbalar