691

Barcha soʻzlar

1371

Bugun tarjima qilindi

206

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Mitoz
Shuningek, quyidagilar topildi: :
 • Ўзбек тилида

  Митоз

  • 1 Эукариот ҳужайраларда бўлинишнинг асосий усули бўлиб, янги ҳосил қилинган (редупликацияланган) хромосомаларнинг янги ҳосил қилинган ҳужайраларда аниқ тартиб билан бир хил сонда тақсимланишини таъминлаб беради
  Намуналар
  • 1 эндореституцион митоз
  • 2 Тикловчи митоз, реституцион митоз
  • 3 кўп қутбли митоз
  • 4 патологик митоз
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Mitoz

  • 1 Eukariot hujayralarda bo‘linishning asosiy usuli bo‘lib, yangi hosil qilingan (reduplikatsiyalangan) xromosomalarning yangi hosil qilingan hujayralarda aniq tartib bilan bir xil sonda taqsimlanishini ta’minlab beradi
  Namunalar
  • 1 endorestitutsion mitoz
  • 2 Tiklovchi mitoz, restitutsion mitoz
  • 3 ko‘p qutbli mitoz
  • 4 patologik mitoz
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Митоз

  • 1 Основной способ деления эукариотических клеток, обеспечивает строго равномерное распределение редуплицированных (дочерних) хромосом в дочерние клетки
  Namunalar
  • 1 эндореституционный митоз
  • 2 восстановительный митоз, реституционный митоз
  • 3 многополюсный митоз
  • 4 патологический митоз
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Mitosis

  • 1 a type of cell division that results in two daughter cells each having the same number and kind of chromosomes as the parent nucleus, typical of ordinary tissue growth
  Namunalar
  • 1 endorestitutional mitosis
  • 2 restitutional mitosis
  • 3 multicentric mitosis
  • 4 pathologic mitosis
  Tavsiya etilgan manbalar