655

Barcha soʻzlar

269

Bugun tarjima qilindi

149

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Gemoglobin
 • Ўзбек тилида

  Гемоглобин

  • 1 Қоннинг қизил пигменти бўлиб, кислородни нафас органларидан тўқималарга ва тўқимлардан карбонат ангидрид газини нафас чиқариш органларига ташиш вазифасини бажаради
  Намуналар
  • 1 тикланган гемоглобин
  • 2 етилган гемоглобин
  • 3 умумий гемоглобин
  • 4 киндик қони гемоглобини
  • 5 гемоглобиннинг парчаланиши
  • 6 гемоглобин миқдорини аниқлаш
  • 7 гемоглобинолиз, гемоглобиннинг парчаланиши
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Gemoglobin

  • 1 Qonning qizil pigmenti bo‘lib, kislorodni nafas organlaridan to‘qimalarga va to‘qimlardan karbonat angidrid gazini nafas chiqarish organlariga tashish vazifasini bajaradi
  Namunalar
  • 1 tiklangan gemoglobin
  • 2 yetilgan gemoglobin
  • 3 umumiy gemoglobin
  • 4 kindik qoni gemoglobini
  • 5 gemoglobinning parchalanishi
  • 6 gemoglobin miqdorini aniqlash
  • 7 gemoglobinoliz, gemoglobinning parchalanishi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Гемоглобин

  • 1 Красный пигмент крови , переносящий кислород от органов дыхания к тканям и углекислый газ от тканей к дыхательным органам.
  Namunalar
  • 1 восстановленный гемоглобин
  • 2 зрелый гемоглобин
  • 3 общий гемоглобин
  • 4 гемоглобин пуповинной крови
  • 5 распад гемоглобина
  • 6 определение количества гемоглобина
  • 7 гемоглобинолиз, разрушение гемоглобина
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Haemoglobin

  • 1 a red protein responsible for transporting oxygen in the blood of vertebrates. Its molecule comprises four subunits, each containing an iron atom bound to a haem group
  Namunalar
  • 1 reduced hemoglobin
  • 2 adult hemoglobin
  • 3 total hemoglobin
  • 4 cord hemoglobin
  • 5 breakdown of hemoglobin
  • 6 hemoglobin estimation
  • 7 hemoglobinolysis
  Tavsiya etilgan manbalar