665

Barcha soʻzlar

146

Bugun tarjima qilindi

23

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Fagotsitlar
 • Ўзбек тилида

  Фагоцитлар

  • 1 Одам ва ҳайвонлар организмларининг ҳимояловчи ҳужайралари бўлиб, организмга тушган ёт жисмларни, жумладан бактерияларни тутиб қолиш ва ютиб юбориш хоссасига эга
  Намуналар
  • 1 иммунокомпетент фагоцит
  • 2 бактерияларнинг фагоцитлар томонидан тўхтатилиши
  • 3 альвеоляр фагоцит
  • 4 мононуклеар фагоцит
  • 5 мононуклеар фагоцитлар системаси
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Fagotsitlar

  • 1 Odam va hayvonlar organizmlarining himoyalovchi hujayralari bo‘lib, organizmga tushgan yot jismlarni, jumladan bakteriyalarni tutib qolish va yutib yuborish xossasiga ega
  Namunalar
  • 1 immunokompetent fagotsit
  • 2 bakteriyalarning fagotsitlar tomonidan to‘xtatilishi
  • 3 alveolyar fagotsit
  • 4 mononuklear fagotsit
  • 5 mononuklear fagotsitlar sistemasi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Фагоциты

  • 1 Защитные клетки животных и человека, обладающие способностью захватывать и поглощать чужеродные организмы, в том числе и бактерии.
  Namunalar
  • 1 иммунокомпетентный фагоцит
  • 2 обездвиживание бактерий фагоцитами
  • 3 альвеолярный фагоцит
  • 4 мононуклеарный фагоцит
  • 5 система мононуклеарных фагоцитов
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Phagocyte

  • 1 a type of cell within the body capable of engulfing and absorbing bacteria and other small cells and particles
  Namunalar
  • 1 educated phagocyte
  • 2 bacteriopexy
  • 3 alveolar phagocyte
  • 4 mononuclear phagocyte
  • 5 reticuloendothelial system, RES
  Tavsiya etilgan manbalar