575

Barcha soʻzlar

2628

Bugun tarjima qilindi

80

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Biopsiya
 • Ўзбек тилида

  Биопсия

  • 1 ​Тирик тўқимадан олинган намуналарни ташхис қўйиш учун микрсокопик таҳлил қилиш​
  • 2 Ташхис қўйиш мақсади билан тирик тўқима ёки органдан кичик бир бўлак ажратиб олиб, микроскопик таҳлил ўтказиш
  Намуналар
  • 1 аспирацион биопсия
  • 2 Ингичка игнали пункцион биопсия
  • 3 Кўп марта кетма-кет биопсия
  • 4 Музлатилган бўлакларни биопсия қилиш
  • 5 Игна билан биопсия қилиш
  • 6 Эндоскоп билан биопсия қилиш
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Biopsiya

  • 1 Tirik to‘qimadan olingan namunalarni tashxis qo‘yish uchun mikrsokopik tahlil qilish
  • 2 Tashxis qo‘yish maqsadi bilan tirik to‘qima yoki organdan kichik bir bo‘lak ajratib olib, mikroskopik tahlil o‘tkazish
  Namunalar
  • 1 aspiratsion biopsiya
  • 2 Ingichka ignali punksion biopsiya
  • 3 Ko‘p marta ketma-ket biopsiya
  • 4 Muzlatilgan bo‘laklarni biopsiya qilish
  • 5 Igna bilan biopsiya qilish
  • 6 Endoskop bilan biopsiya qilish
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Биопсия

  • 1 Микроскопическое исследование прижизненно изъятых тканей с диагностическими целями
  • 2 Иссечение кусочка ткани или органа для микроскопического анализа в диагностических целях
  Namunalar
  • 1 аспирационная биопсия
  • 2 тонкоигольная пункционная биопсия
  • 3 серийная биопсия, последовательно-многократная биопсия
  • 4 биопсия замороженных срезов
  • 5 биопсия иглой
  • 6 биопсия через эндоскоп
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Biopsy

  • 1 the removal and examination of fluids or tissue from a patient's body in order to discover why they are ill.
  • 2 an examination of tissue removed from a living body to discover the presence, cause, or extent of a disease
  Namunalar
  • 1 aspiration biopsy
  • 2 fine-needle biopsy
  • 3 serial biopsy
  • 4 frozen section biopsy
  • 5 needle [aspiration] biopsy
  • 6 endoscopic biopsy
  Tavsiya etilgan manbalar