665

Barcha soʻzlar

63

Bugun tarjima qilindi

22

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Anabolizm
 • Ўзбек тилида

  Анаболизм

  • 1 Нисбатан содда молекулаларда, мураккброқ молекулаларнинг метаболик синтез қилиниши. Ташқи муҳитдан организмга келиб тушаётган моддалар анаболизм натижасида тирик структуранинг бир қисмига айланади ва заҳира тарзида ғамлаб қўйилади. Анаболизм реакциялар, синтез жараёнлари учун энергия етказиб бериш учун масъул бўлган катаболизм реакциялари билан уйғун ҳолда кечади
  Намуналар
  • 1 =ассимиляция
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Anabolizm

  • 1 Nisbatan sodda molekulalarda, murakkabroq molekulalarning metabolik sintez qilinishi. Tashqi muhitdan organizmga kelib tushayotgan moddalar anabolizm natijasida tirik strukturaning bir qismiga aylanadi va zahira tarzida g‘amlab qo‘yiladi. Anabolizm reaksiyalar, sintez jarayonlari uchun energiya yetkazib berish uchun mas’ul bo‘lgan katabolizm reaksiyalari bilan uyg‘un holda kechadi
  Namunalar
  • 1 =assimilyatsiya
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Анаболизм

  • 1 Метаболический синтез сложных молекул из более простых предшественников. В результате анаболизма поступающие из окружающей среды вещества становятся частью живых структур или откладываются в виде запасов (конструктивный метаболизм). Реакции анаболизма сопряжены с реакциями катаболизма, поставляющими энергию на нужды процессов синтеза
  Namunalar
  • 1 =ассимиляция
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Anabolism

  • 1 the synthesis of complex molecules in living organisms from simpler ones together with the storage of energy; constructive metabolism
  Namunalar
  • 1 =constructive metabolism
  Tavsiya etilgan manbalar