655

Barcha soʻzlar

912

Bugun tarjima qilindi

323

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Aminokislotalar
 • Ўзбек тилида

  Аминокислоталар

  • 1 Таркибида аминогуруҳ ва карбоксил гуруҳ мавжуд бўладиган органик бирикмалар бўлиб, аминокислоталар бир вақтнинг ўзида, ишқорларнинг ҳам, кислоталарнинг ҳам хоссаларига эга бўлади. Аминокислоталар ҳайвон ва ўсимлик оқсилларининг асосини ташкил қилади
  Намуналар
  • 1 алмаштириб бўлмас аминокислоталар
  • 2 ароматик аминокислота
  • 3 аминокислоталар мувозанатининг бузилиши
  • 4 алмаштирса бўладиган аминокислота
  • 5 тармоқланган занжирли аминокислота
  Тавсия этилган манбалар
  • 1 Айзек Азимов. "Углерод дунёси”. Электрон китоб. www.Orbita.Uz электрон кутубхонаси, 2015 йил.
   Онлайн ўқиш: ҳавола
 • O‘zbek tilida

  Aminokislotalar

  • 1 Tarkibida aminoguruh va karboksil guruh mavjud bo‘ladigan organik birikmalar bo‘lib, aminokislotalar bir vaqtning o‘zida, ishqorlarning ham, kislotalarning ham xossalariga ega bo‘ladi. Aminokislotalar hayvon va o‘simlik oqsillarining asosini tashkil qiladi
  Namunalar
  • 1 almashtirib bo‘lmas aminokislotalar
  • 2 aromatik aminokislota
  • 3 aminokislotalar muvozanatining buzilishi
  • 4 almashtirsa bo‘ladigan aminokislota
  • 5 tarmoqlangan zanjirli aminokislota
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Ayzek Azimov. "Uglerod dunyosi”. Elektron kitob. www.Orbita.Uz elektron kutubxonasi, 2015 yil.
   Online Oʻqish: havola
 • Rus tilida

  Аминокислоты

  • 1 Органические соединения, обладающие свойствами кислот и щелочей и являющиеся основным элементом растительных и животных белков.
  Namunalar
  • 1 незаменимые аминокислоты
  • 2 ароматическая аминокислота
  • 3 нарушение баланса аминокислот
  • 4 заменимая аминокислота
  • 5 аминокислота с разветвлённой цепью
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Айзек Азимов. "Мир Углерода” Москва, "Химия"-1978.
   Online Oʻqish: havola
 • Ingliz tilida

  Amino acid

  • 1 are substances containing nitrogen and hydrogen and which are found in proteins. Amino acids occur naturally in the body. Amino acids occur naturally in plant and animal tissues and form the basic constituents of proteins.
  Namunalar
  • 1 essential amino acids
  • 2 aromatic amino acid
  • 3 amino acid derangement
  • 4 nonessential amino acid
  • 5 branched-chain amino acid
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Isaac Asimov. "World of Carbon". New York, Coolier Books-1962
   Online Oʻqish: havola