655

Barcha soʻzlar

891

Bugun tarjima qilindi

313

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Agglyutinatsiya
 • Ўзбек тилида

  Агглютинация

  • 1 Асосан қонга оид биокимёвий жараёнларда кечадиган ва бактериялар, қизил ва оқ қон таначалари ва ҳо казо майда органик элементларнинг ўзаро тўп бўлиб бирикиб, чўкинди ҳолида тубда йиғилиши.
  • 2 Микроорганизмларнинг гуруҳи ёки тўдаси ҳосил бўлиши
  Намуналар
  • 1 Бактериоген агглютинация
  • 2 Майда-донадор агглютинация
  • 3 Соматик агглютинация
  • 4 Суст агглютинация
  • 5 Ўз-ўзидан агглютинацияланиш
  • 6 Бижғитувчи ҳужайралар агглютинацияси
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Agglyutinatsiya

  • 1 Asosan qonga oid biokimyoviy jarayonlarda kechadigan va bakteriyalar, qizil va oq qon tanachalari va ho kazo mayda organik elementlarning o‘zaro to‘p bo‘lib birikib, cho‘kindi holida tubda yig‘ilishi.
  • 2 Mikroorganizmlarning guruhi yoki to‘dasi hosil bo‘lishi
  Namunalar
  • 1 Bakteriogen agglyutinatsiya
  • 2 Mayda-donador agglyutinatsiya
  • 3 Somatik agglyutinatsiya
  • 4 Sust agglyutinatsiya
  • 5 O‘z-o‘zidan agglyutinatsiyalanish
  • 6 Bijg‘ituvchi hujayralar agglyutinatsiyasi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Агглютинация

  • 1 Склеивание в комочки и выпадение из взвеси в осадок частиц (например: красных и белых кровяных телец, бактерий и т.п.)
  • 2 Образование групп или скоплений микроорганизмов
  Namunalar
  • 1 бактериогенная агглютинация
  • 2 мелкозернистая агглютинация
  • 3 соматическая агглютинация
  • 4 пассивная агглютинация
  • 5 самопроизвольная агглютинация
  • 6 агглютинация дрожжевых клеток
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Agglutination

  • 1 the clumping of particles. Agglutination occurs if an antigen is mixed with its corresponding antibody called isoagglutinin. This term is commonly used in blood grouping.
  Namunalar
  • 1 bacteriogenic agglutination
  • 2 small-flake agglutination
  • 3 somatic agglutination
  • 4 indirect agglutination
  • 5 spontaneous agglutination
  • 6 yeast agglutination
  Tavsiya etilgan manbalar