655

Barcha soʻzlar

157

Bugun tarjima qilindi

31

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Zanjir reaksiyasi
 • Ўзбек тилида

  Занжир реакцияси

  • 1 Нейтронлар таъсирида оғир элементларнинг ядроларининг ўз-ўзидан давом этувчи парчаланиш реакцияси
  • 2 Бошланғич модда молекулаларининг кўп сонли ўзгаришларини келтириб чиқарувчи реакция
  Намуналар
  • 1 занжирнинг тармоқланиш реакцияси
  • 2 занжирнинг узилиш реакцияси
  • 3 бошқариладиган занжир реакцияси
  • 4 сўнувчи занжир реакцияси
  • 5 ўз-ўзидан ривожланувчи занжир реакцияси
  • 6 тармоқланмаган занжир реакцияси
  • 7 ядровий занжир реакцияси
  • 8 бошқариб бўлмайдиган занжир реакцияси
  • 9 парчаланиш занжир реакцияси
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Zanjir reaksiyasi

  • 1 Neytronlar ta’sirida og‘ir elementlarning yadrolarining o‘z-o‘zidan davom etuvchi parchalanish reaksiyasi
  • 2 Boshlang‘ich modda molekulalarining ko‘p sonli o‘zgarishlarini keltirib chiqaruvchi reaksiya
  Namunalar
  • 1 zanjirning tarmoqlanish reaksiyasi
  • 2 zanjirning uzilish reaksiyasi
  • 3 boshqariladigan zanjir reaksiyasi
  • 4 so‘nuvchi zanjir reaksiyasi
  • 5 o‘z-o‘zidan rivojlanuvchi zanjir reaksiyasi
  • 6 tarmoqlanmagan zanjir reaksiyasi
  • 7 yadroviy zanjir reaksiyasi
  • 8 boshqarib bo‘lmaydigan zanjir reaksiyasi
  • 9 parchalanish zanjir reaksiyasi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Цепная реакция

  • 1 Самоподдерживающаяся реакция деления атомных ядер тяжёлых элементов под действием нейтронов.
  • 2 Реакция, вызывающая большое число превращений молекул исходного вещества.
  Namunalar
  • 1 реакция развития цепи
  • 2 реакция обрыва цепи
  • 3 управляемая цепная реакция; контролируемая цепная реакция
  • 4 затухающая цепная реакция
  • 5 саморазвивающаяся цепная реакция
  • 6 неразветвлённая цепная реакция
  • 7 цепная ядерная реакция, ядерная цепная реакция
  • 8 неконтролируемая цепная реакция, неуправляемая цепная реакция
  • 9 цепная реакция деления
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Chain reaction

  • 1 the self-sustaining fission reaction spread by neutrons which occurs in nuclear reactors and bombs
  • 2 a chemical reaction or other process in which the products themselves promote or spread the reaction
  Namunalar
  • 1 chain propagation reaction
  • 2 chain termination reaction
  • 3 controlled chain reaction
  • 4 convergent chain reaction
  • 5 divergent chain reaction
  • 6 nonbranching chain reaction
  • 7 nuclear chain reaction
  • 8 uncontrolled chain reaction
  • 9 chain fission reaction
  Tavsiya etilgan manbalar