655

Barcha soʻzlar

77

Bugun tarjima qilindi

29

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Sublimatsiya
 • Ўзбек тилида

  Сублимация

  • 1 Қиздириш натижасида модданинг қаттиқ ҳолатдан суюқ ҳолатга ўтмасдан, бирйўла газ ҳолатига ўтиши жараёни
  Намуналар
  • 1 буғлатувчи насос, гетер вакуум насоси, сублимация насоси
  • 2 сублимацияланувчи қоплама
  • 3 сублимация орқали совитиш
  • 4 сублимацион қуритиш
  • 5 сублимация тезлиги
  • 6 сублимация иссиқлиги
  • 7 вакуумда сублимациялаш
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Sublimatsiya

  • 1 Qizdirish natijasida moddaning qattiq holatdan suyuq holatga oʻtmasdan, biryoʻla gaz holatiga oʻtishi jarayoni
  Namunalar
  • 1 bugʻlatuvchi nasos, geter vakuum nasosi, sublimatsiya nasosi
  • 2 sublimatsiyalanuvchi qoplama
  • 3 imatsiya orqali sovitish
  • 4 sublimatsion quritish
  • 5 sublimatsiya tezligi
  • 6 sublimatsiya issiqligi
  • 7 vakuumda sublimatsiyalash
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Сублимация

  • 1 Непосредственный переход вещества при нагревании из твёрдого в газообразное состояние (минуя жидкую фазу) ; возгонка.
  Namunalar
  • 1 испарительный насос, геттерный вакуумный насос
  • 2 сублимирующее покрытие
  • 3 охлаждение сублимацией
  • 4 сублимационная сушилка
  • 5 скорость сублимации
  • 6 теплота сублимации
  • 7 сублимация в вакууме
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Sublimation

  • 1 a chemical process where a solid turns into a gas without going through a liquid stage.
  Namunalar
  • 1 sublimation pump = sublimation vacuum pump
  • 2 sublimation coating
  • 3 sublimation cooling
  • 4 sublimation dryer
  • 5 sublimation speed
  • 6 sublimation heat
  • 7 vacuum sublimation
  Tavsiya etilgan manbalar