691

Barcha soʻzlar

1310

Bugun tarjima qilindi

201

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Ishqoriy metall
 • Ўзбек тилида

  Ишқорий металл

  • 1 Кимёвий элементлар даврий жадвалининг 1-гуруҳига мансуб элементларнинг умумий номи. Ушбу металлар кимёвий ўта фаол бўлиб, сув билан таъсирлашганда кучли ишқорлар ҳосил қилади.
  Намуналар
  • 1 ишқорий металлар қотишмаси
  • 2 ишқорий металлар буғлари
  • 3 ишқорий металл тузи
  • 4 ишқорий металларнинг парамагнитик таъсирчанлиги
  • 5 ишқорий металлар плазмасининг Холл тезлаткичи
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Ishqoriy metall

  • 1 Kimyoviy elementlar davriy jadvalining 1-guruhiga mansub elementlarning umumiy nomi. Ushbu metallar kimyoviy o‘ta faol bo‘lib, suv bilan ta’sirlashganda kuchli ishqorlar hosil qiladi.
  Namunalar
  • 1 ishqoriy metallar qotishmasi
  • 2 ishqoriy metallar bug‘lari
  • 3 ishqoriy metall tuzi
  • 4 ishqoriy metallarning paramagnitik ta’sirchanligi
  • 5 ishqoriy metallar plazmasining Xoll tezlatkichi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Щелочной металл

  • 1 Элементы 1-й группы периодической таблицы химических элементов. Эти металлы химически очень реактивные, электроположительные. При растворении щелочных металлов в воде образуются растворимые гидроксиды, называемые щелочами.
  Namunalar
  • 1 сплав щелочных металлов
  • 2 пары щёлочных металлов
  • 3 соль щелочного металла
  • 4 парамагнитная восприимчивость щелочных металлов
  • 5 холловский ускоритель плазмы щёлочных металлов
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Alkali metal

  • 1 any of the elements lithium, sodium, potassium, rubidium, caesium, and francium, occupying Group IA (1) of the periodic table. They are very reactive, electropositive, monovalent metals forming strongly alkaline hydroxides
  Namunalar
  • 1 alkali metal alloy
  • 2 alkali metal vapor
  • 3 alkali salt
  • 4 paramagnetic susceptibility of alkaline metals
  • 5 alkali plasma Hall accelerator
  Tavsiya etilgan manbalar