655

Barcha soʻzlar

139

Bugun tarjima qilindi

30

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Nur absorbsiyasi
 • Ўзбек тилида

  Нур абсорбцияси

  • 1 ёруғлик ​нурларининг моддаларга ютилиши
  Намуналар
  • 1 ​Ёруғликнинг ночизиқли ютилиши​
  • 2 Ёруғликнинг фотоиндукцияланган ютилиши
  • 3 Ёруғликнинг уч фотонли ютилиши
  • 4 Ёруғликнинг портловчи ютилиши
  • 5 Ёруғликнинг кўп фотонли ютилиши
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Nur absorbsiyasi

  • 1 yorug‘lik nurlarining moddalarga yutilishi
  Namunalar
  • 1 Yorug‘likning nochiziqli yutilishi
  • 2 Yorug‘likning fotoinduksiyalangan yutilishi
  • 3 Yorug‘likning uch fotonli yutilishi
  • 4 Yorug‘likning portlovchi yutilishi
  • 5 Yorug‘likning ko‘p fotonli yutilishi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Абсорбция света

  • 1 процесс потери энергии потоком света вследствие взаимодействия с веществом.
  Namunalar
  • 1 нелинейное поглощение света
  • 2 фотоиндуцированное поглощение света
  • 3 трёхфотонное поглощение света
  • 4 взрывное поглощение света
  • 5 многофотонное поглощение света
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Light absorption

  • 1 the way in which the energy of a photon is taken up by matter, typically the electrons of an atom
  Namunalar
  • 1 nonlinear light absorption
  • 2 photoinduced light absorption
  • 3 three-photon light absorption
  • 4 explosion light absorption
  • 5 multiphoton light absorption
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 West, William. "Absorption of electromagnetic radiation". McGraw-Hill. 2013.