655

Barcha soʻzlar

270

Bugun tarjima qilindi

149

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Deyteriy
 • Ўзбек тилида

  Дейтерий

  • 1 Водороднинг масса сони 2 га тенг бўлган оғир изотопи, оддий водороддан икки баробар оғир бўлади. Белгиланиши: D
  Намуналар
  • 1 атомар дейтерий
  • 2 дейтерийга тўйинтирилган
  • 3 дейтерий оксиди
  • 4 дейтерийдаги разряд
  • 5 юлдузлараро дейтерийнинг юқори частоталарда нурланиши
  • 6 дейтерийли пуфакчали камера
  • 7 оғир водородли реактор, дейтерийли реактор
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Deyteriy

  • 1 Vodorodning massa soni 2 ga teng bo‘lgan og‘ir izotopi, oddiy vodoroddan ikki barobar og‘ir bo‘ladi. Belgilanishi: D
  Namunalar
  • 1 atomar deyteriy
  • 2 deyteriyga to‘yintirilgan
  • 3 deyteriy oksidi
  • 4 deyteriydagi razryad
  • 5 yulduzlararo deyteriyning yuqori chastotalarda nurlanishi
  • 6 deyteriyli pufakchali kamera
  • 7 og‘ir vodorodli reaktor, deyteriyli reaktor
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Дейтерий

  • 1 Изотоп водорода с массовым числом 2 (вдвое тяжелее лёгкого изотопа водорода). Символ: D
  Namunalar
  • 1 атомарный дейтерий
  • 2 насыщенный дейтерием
  • 3 окись дейтерия
  • 4 разряд в дейтерии
  • 5 высокочастотное излучение межзвёздного дейтерия
  • 6 дейтериевая пузырьковая камера
  • 7 тяжеловодный реактор
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Deuterium

  • 1 a stable isotope of hydrogen with a mass approximately twice that of the usual isotope Symbol: D

   Also called: double-weight hydrogen

  Namunalar
  • 1 atomic deuterium
  • 2 deuterium-loaded
  • 3 deuterium oxide
  • 4 deuterium discharge
  • 5 rf radiation of interstellar deuterium
  • 6 deuterium bubble chamber, deuterium-filled bubble chamber
  • 7 heavy-water reactor, deuterium reactor, deuterium-moderated reactor
  Tavsiya etilgan manbalar