575

Barcha soʻzlar

2666

Bugun tarjima qilindi

80

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Atsetat
 • Ўзбек тилида

  Ацетат

  • 1 ​Сирка кислотасининг мураккаб эфири ёки, унинг тузи; таркибида CH3COO − ёки −OOCCH3 гуруҳидан иборат анион тутади.​
  Намуналар
  • 1 аммоний ацетати
  • 2 целлюлоза ацетати
  • 3 япроқ ацетати
  • 4 винилацетат
  • 5 Ацетатнинг организмдан чиқарилиш тезлиги
  • 6 ацетат тола
  • 7 ацетат плёнка
  • 8 ацетат шойи
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Atsetat

  • 1 Sirka kislotasining murakkab efiri yoki, uning tuzi; tarkibida CH3COO − yoki −OOCCH3 guruhidan iborat anion tutadi.
  Namunalar
  • 1 ammoniy atsetati
  • 2 sellyuloza atsetati
  • 3 yaproq atsetati
  • 4 vinilatsetat
  • 5 Asetatning organizmdan chiqarilish tezligi
  • 6 atsetat tola
  • 7 atsetat plyonka
  • 8 atsetat shoyi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Ацетат

  • 1 Сложный эфир уксусной кислоты или её соль содержащий анион CH3COO − или группу −OOCCH3.
  Namunalar
  • 1 ацетат аммония
  • 2 ацетат целлюлозы
  • 3 ацетат листьев
  • 4 винилацетат
  • 5 скорость выведения ацетата из организма
  • 6 ацетатное волокно
  • 7 ацетатная пленка
  • 8 ацетатный шелк
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Acetate

  • 1 a salt or ester of acetic acid, containing the anion CH3COO − or the group −OOCCH3
  Namunalar
  • 1 ammonium acetate
  • 2 cellulose acetate
  • 3 leaf acetate
  • 4 vinyl acetate
  • 5 acetate clearance rate
  • 6 acetate fibre
  • 7 acetate film
  • 8 acetate rayon
  Tavsiya etilgan manbalar